Coaching

OKR er et enkelt og kraftig verktøy for målstyring, og som John Doeer sa «Execution is everything». Dette er et område vi har over 20 års erfaring på og støtter 100%. Derfor er det viktig å introduserer OKR prosessen på en god måte som gjør at alle får e felles forståelse for hva, hvorfor og hvordan OKR prosessen er og  på hvilken måte dette vil påvirke selskapet, avdelinger og ansatte. 

Hva er inkludert?

Forbredende arbeid

1:1 samtaler med nøkkelpersoner for å få en dyp og grundig forståelse av forretningene og selskapets kultur, strategi, verdier, hensikt mm. Sånn at vi på best mulig måte kan skape verdi og støtte dere i riktig retning.

Komme igang, tilrettelegging og oppsett

Etter mange års erfaring og implementering av OKR i ulike selskaper og team, inkluderer dette vår beste praksis for å komme i gang og etablere en robust OKR plattform hvor alle brukere og bruker data blir implementert.

Konvertere strategi til OKR

OKR er et verktøy for å implementere og utføre strategien din. Vi tar selskapets strategi på alvor. For å sikre samkjøring og at dere kan gjennomføre strategien, er det avgjørende at den blir tydelig og målbar.

Forbredende arbeid

1:1 samtaler med nøkkelpersoner for å få en dyp og grundig forståelse av forretningene og selskapets kultur, strategi, verdier, hensikt mm. Sånn at vi på best mulig måte kan skape verdi og støtte dere i riktig retning.

Komme igang, tilrettelegging og oppsett

Etter mange års erfaring og implementering av OKR i ulike selskaper og team, inkluderer dette vår beste praksis for å komme i gang og etablere en robust OKR plattform hvor alle brukere og bruker data blir implementert.

Konvertere strategi til OKR

OKR er et verktøy for å implementere og utføre strategien din. Vi tar selskapets strategi på alvor. For å sikre samkjøring og at dere kan gjennomføre strategien, er det avgjørende at den blir tydelig og målbar.

Konverter strategi til OKR og KPI for team og individ

For å suksessfullt implementere og gjennomføre strategien til selskapet, er det avgjørende at dine team og ansatte jobber med de riktige OKRene og KPIene.

OKR resultatmøter

Innføring og coaching i å drive effektive og verdiskapende OKR resultatmøter med fast agenda og styrt på tid.

Bevisthetstrening

 

Forbredende arbeid

1:1 samtaler med nøkkelpersoner for å få en dyp og grundig forståelse av forretningene og selskapets kultur, strategi, verdier, hensikt mm. Sånn at vi på best mulig måte kan skape verdi og støtte dere i riktig retning.

Komme igang, tilrettelegging og oppsett

Etter mange års erfaring og implementering av OKR i ulike selskaper og team, inkluderer dette vår beste praksis for å komme i gang og etablere en robust OKR plattform hvor alle brukere og bruker data blir implementert.

Konvertere strategi til OKR

OKR er et verktøy for å implementere og utføre strategien din. Vi tar selskapets strategi på alvor. For å sikre samkjøring og at dere kan gjennomføre strategien, er det avgjørende at den blir tydelig og målbar.

Konverter strategi til OKR og KPI for team og individ

For å suksessfullt implementere og gjennomføre strategien til selskapet, er det avgjørende at dine team og ansatte jobber med de riktige OKRene og KPIene.

OKR resultatmøter

Innføring og coaching i å drive effektive og verdiskapende OKR resultatmøter med fast agenda og styrt på tid.

Bevisthetstrening

 

OKR syklus

Hvert kvartal rapporteres det på og settes nye OKRer. Dette er et halvdags arbeidsmøte for ditt selskap, team og ansatte for å sikre riktig fremdrift og verdiskapende aktiviteter.

 

Resultatcoaching

Med en dedikert resultatcoach fra Futureworks, har du en person som aktivt følger deg opp og kjapt får en dypere forståelse av selskapets utfordring og muligheter. På denne måtene kan vår coach bedre bidra til selskapets utvikling og verdiskapning.

Påviste resultater

Vi hjelper selskaper å bygge bro mellom deres mål og virkelighet ved å følge vår velprøvde metodikk.

Tore Kristoffersen

CEO, Hello AS

%

Turnover

90 til 130 mnok

%

Results

7 til 21 mnok

%

Sales

Agnes Beathe Steen Fosse

CEO, Standard Online AS

%

Turnover

85 til 104 mnok

%

Results

1 til 4.5 mnok

%

Sales

Harald Tellmann

CEO, Tellmann AS

%

Turnover

17 til 29 mnok

%

Results

-0.6 til 2.5 mnok

%

Sales

Per Kristian Nauste

Vice President, VeriFone

%

Turnover

126 til 152 mnok

%

Results

6.5 til 16.6 mnok

%

Sales