Hvorfor Futureworks?

Hva gjør Futureworks annerledes?

Hva skiller oss fra andre OKR leverandører?

Vår tilnærming til OKR metodikken er basert på over 20 års erfaring innen coaching & resultatstyring for hundrevis av små, mellomstore og store selskaper.

Vårt arbeid har vært å fasilitere resultatprosesser med ukentlig oppfølging over 6 – 18 måneder for leder- og avd.grupper. Dette er en kraftig metodikk som skaper ekstraordinære resultater.

Alle våre kunder har generert resultater langt forbi hva de tidligere trodde var mulig.

De aller viktigste områdene som må fungere for å kunne skape ekstraordinære resultater er ledelse og gjennomføring

Disse to områdene er selve kjernen for å kunne skape ekstraordinære resultater og det er her de aller fleste selskaper sliter mest.

Ledelse handler om å tydeliggjøre og formidle; Hvem vi skal være ift. kultur og ”our way of working” og Hva vi skal oppnå av konkrete mål og resultater

Gjennomføring handler om å gjøre de riktige tingene så effektivt som mulig.

Vår OKR verktøy har en spesialdesignet agenda for å sikre at de viktigste sakene blir prioritert og at alt og alle blir fulgt opp på en effektiv måte. At alle blir sett og anerkjent slik at enkeltpersoner, team og hele organisasjonen kontinuerlig utvikler seg og øker sin kapasitet og evne til å skape resultater.

Det er spesial designet moduler for OKR metodikken, målstyring, prioriteringer, gjennomføring med oppfølging og varsler, problem løsninger, viktige KPIèr, beslutninger, egne mål, status på fremdrift og fokus og mål for neste periode.

Viste du at…

• 67% av alle interne møter er vurdert som ineffektive av ledere og ansatte.

• 2 av 5 arbeidsdager går bort til interne møter – dette er virkeligheten for mange selskaper i dag.

Futureworks har en effektiv møtestruktur som sikrer tydelighet, fremdrift, ansvarlighet og konkrete resultater:

OKR fra Futureworks gir alle i selskapet en felles oversikt over selskapets strategi, visjon, misjon og verdier.

OKR verktøyet gir en verdifull oversikt over selskap, avdelinger og gruppers Objectives & Key Results. Viktige parametere for fremdrift, risiko vurdering, tiltak og egen evaluering gjør verktøyet unikt.

Basert på 20 års erfaring med tilbakemeldinger fra kunder på hva som gir en god møtestruktur, har vi designet en enkel og kraftfull agenda.

Agendaen sikrer:

Informasjonsflyt gjennom hele organisasjonen
Oversikt over KPI/måltall
Saker til behandling ◦ Beslutninger
Ansvarlige actions for gjennomføring på tid
Ukentlige prioriteringer

Gjennom funksjonen MyWork kan hver ansatte ha oversikt over sine egne OKR. MyWork viser også alle oppgaver som er knyttet til både den ansatte OKRer, og gir oversikt over én-til-én-samtaler og tilbakemeldinger.

Futureworks kan integreres til Microsoft Teams for en sømløs bedriftsløsning.