Vi hjelper bedrifter med å

omsette Strategi til Handling

med vår OKR-plattform 2.0

Den #1 smarteste plattformen for OKR-er

for bedrifter

Enkel integrasjon med programvaren teamene dine bruker i dag.

Strømlinjeform og fokuser på dine målsetninger

Engasjer teamene dine på dine egne vilkår

+ For Ledere

+ For Ansatte

+ For OKR-trenere

+For Styrer

selskaper som bruker OKRer til å utvikle virksomheten sin

Sett Fokus - Engasjer Team - Øk produktivitet

Status quo i selskaper i dag

90%

av ansatte kjenner ikke til selskapets visjon, verdier eller strategi

84%

av ansatte vet ikke sine egne prioriteringer

70%

av ansatte er ikke involvert i sine prioriteringer og mål

Suksesshistorier
av alle størrelser