Tekniske oppdateringer

Nyheter fra vårt tech-team

2022

Futureworks forenkler virksomhetsstyring, engasjerer ansatte og bidrar til vekst.

Utvikling på APIet

OKR er nå tilgjengelig på APIet. Du kan hente ut, lage nye OKR, oppdatere verdier og slette OKR gjennom vårt API.

Futureworks Tech Team

Klient-tilgang til Futureworks-coach

Ønske om tilgang fra FW-coach dukker opp som en popup eller under Company settings – Client – Users Requesting Access.

Dette gir deg som kunde bedre tilgangskontroll.

Audit log viser når Futureworks-coacher har logget seg inn på kundens klient. Tilgang dukker opp i audit log under «contractor» som finnes under Company settings – Users.

Futureworks Tech Team

Koble Års-Objective til periode-Objective

Mulighet for å koble års-Objective til periode-Objective i samme avdeling. Merk at dette er en «soft» kobling hvilket vil si at koblingen synes visuelt men status på periode-Objectivet påvirker ikke status på års-Objectivet. 

Futureworks Tech Team

Språkstøtte

Futureworks finnes nå på norsk, svensk og engelsk

Futureworks Tech Team

Samordning mellom Weekly Goals og OKR

Weekly Goal kan linkes direkte til et Objective, Key Result eller Action

Futureworks Tech Team

Tilpassede sykluser

Hver avdeling kan ha forskjellig sykluser, f.eks. halvårlig, kvartal, tertial.

Endring av avdelings-sykluser vil automatisk flytte OKRene til korrekt periode.

Futureworks Tech Team

Weekly Goals

Redesign av Weekly Goals-modul

Futureworks Tech Team

Forbedret Trello-integrasjon

Nå kan Adminbrukere velge at alle brukere i selskapet sitt kan linke Key Results eller Actions til Jira tasks/Trello.  Dette gjøres ved å huke av på opsjon inne i Company Settings -> Security -> Show all integration taks to non-admin. 

Futureworks Tech Team

Koble Key Results til flere Objectives

Gå inn på Objectivet du ønsker å koble nytt Key Result til. Trykk deretter New Key Result for å søke opp riktig Key Result til det (ekstra) Objectivet. Trykk deretter «Link Key result from another objective».

Du kan også sortere på perioden for å lettere finne riktig Key Result. Denne finner du rett ved siden av søkefeltet inne i «Link Key Result to Objective».

Merk at denne funksjonen er en «hard link», dvs. progresjon på Key Resultet påvirker samtlige Objectives den er koblet til. 

Futureworks Tech Team

Sanntidsoppdatering

Sanntidsoppdateringer er nå tilgjengelig på Good News og Weekly Goals.

Futureworks Tech Team

Notifikasjoner

Ved ny tildeling av et Objective, Key Result eller Action vil mottakeren få en notifikasjon.

Futureworks Tech Team

Kryptering

All tekst i databasen er alltid kryptert. «Encription at rest.»

Futureworks Tech Team

Sosiale elementer

“Tommel opp”-funksjon på Weekly Goal

Futureworks Tech Team

«Tagge» brukere i kommentarfelt  

Nå kan du «tagge» brukere i kommentarfeltene ved å trykke @.

Du kan enkelt søke etter brukeren du ønsker å «tagge» ved å skrive navnet etter @.

Taggede brukere vil motta en epost.

 

Futureworks Tech Team

Raskere prosesser

Generell performance forbedring på hele plattformen.

 

 

Futureworks Tech Team

Sosiale elementer

“Tommel opp”-funksjon på Weekly Goal

Futureworks Tech Team