Prosessen med å sette mål med OKR anbefales å være fleksibel og justerbar underveis. Samtidig vil noen få, gode tips rekke langt for å sikre at selskapet har et sett med tydelige og klare mål å jobbe mot. Her får du råd om beste praksis for å skrive OKR. Start med å...

les mer