DET STØRSTE NORSKE OKR-VERKTØYET

OKR-verktøy som gir deg full kontroll over bedriftens målstyring

Med god målstyring følger gode resultater. Ved å sette tydelige og realistiske mål, involvere hele bedriften og følge opp progresjonen, vil du enklere kunne nå bedriftens mål.

Ta kontroll i dag med Futureworks OKR.

Våre fornøyde kunder

Hva er OKR ?
Objective & Key Results

OKR er verdens mest brukte målstyringsverktøy. Forkortelsen OKR står for Objectives og Key Results.

1. Objectives (hovedmål)

Objectives er den overordnede ambisjonen og intensjonen som skal definere følgende; Hva skal vi oppnå? Hvorfor er det viktig for oss å oppnå det?

2. Key Results (delmål)

Key Results er delmålene eller nøkkelresultatene vi må nå for å komme i mål med vårt objective. Det er vanlig å sette 3-5 delmål per objective.

3. Rapportere fremgang

Vi rapporterer ukentlig i OKR resultatmøter progresjonen og hva som må skje nå, viktige tiltak og hvordan vi ligger an til å nå de satte målene.

Nå dine mål!

Om du følger disse stegene øker sjansen betraktelig for å nå  bedriftens stragegi og overornede mål. 

Slack og Microsoft teams integrasjon!

Futureworks integreres med systemene og verktøyene teamet ditt bruker hver dag, slik at daglig arbeid er dypt knyttet til bedriften eller avdelingsmålene, uten tunge migrasjonskostnader.

Våre integrasjoner med Slack, Microsoft Teams gjøre det enkelt å ha kontroll over bedriftens mål og fremdrift på ett sted! 

Vi skaper resultater for våre kunder

Omsetning: 30 til 55 mnok +85%

Resultat: 734 til 2,8 mnok +281%

Salg:

Vi introduserte Futureworks OKR i både salgs- og ledergruppen vår. Vi ble straks mer produktive og fokuserte på de riktige aktivitetene som førte til at flere beslutninger ble tatt som påvirket vår resultatoppnåelse.

Jan Eivind Aamodt

Daglig Leder, Optimal Norge

Omsetning: 7 til 11 mnok +44%

Resultat: 875 til 709 kr +0%

Salg: 238%

OKR fra Futureworks var det “performance management” verktøyet som gjorde at vi, sammen med coach fra Futureworks, brøyt barriere på barriere. Å vi gjør det fortsatt. 2020 blir et nytt kanon år!

Mark B. Jensen

Daglig Leder, Ateam Consulting

Omsetning: 17 til 29 mnok +70%

Resultat: -0.6 til 2.5 mnok +416%

Salg: +212%

Harald Tellmann

Daglig Leder, Tellmann AS

Hvorfor bruke
Objective & Key Results (OKR)

OKR metodikken er et enkelt og effektivt rammeverk for mål- og resultatstyring. Metodikken skaper felles forståelse, samhandling og tydelig fokus på de viktigste oppgavene for å nå selskapets overordnede mål.

Selskaper som Google, Amazon, Netflix med flere omtaler OKR som det mest effektive, enkle og kraftfulle verktøyet for mål- og virksomhetsstyring.

5 konkrete fordeler med OKR metodikken

Alle i bedriften kjenner til de viktigste målene

Alle i bedriften vet hvorfor disse målene er viktige

Alle har egne mål som støtter opp under hovedmålene

Alle vet hvordan bedriften ligger an til å nå hovedmålene

Alle kan bidra på tvers av organisasjon

Hva er Futureworks?

Futureworks er et norsk OKR-verktøy som gir deg en enkel, effektiv og oversiktelig arbeidsmetodikk for å skape gjennombrudd og økte resultater.

Vår tilnærming er annerledes enn mange andre OKR leverandører basert på 2 viktige områder.

Tips og råd

Hvordan implementere OKR når ledelsen ikke er samkjørt?

Hvordan implementere OKR når ledelsen ikke er samkjørt?

OKR, eller mål og resultatoppfølging, kan være en nyttig metode for å organisere og følge opp målsettinger i en organisasjon. Men når ledelsen ikke er samkjørt om å implementere OKR, kan det være en utfordring å få dette til å fungere. Her er noen tips for å håndtere...

les mer
Hvordan rulle ut OKR for første gang?

Hvordan rulle ut OKR for første gang?

OKR står for Objectives and Key Results, og er en metode for å sette mål og spore fremgang. Det er en effektiv måte å sikre at alle medarbeidere arbeider mot felles mål og fokuserer på det som virkelig betyr noe. Følgende trinn vil hjelpe deg med å rulle ut OKR for...

les mer
Når er et godt tidspunkt å rulle ut OKR i organisasjonen?

Når er et godt tidspunkt å rulle ut OKR i organisasjonen?

OKR, eller mål og resultatoppfølging, er en metode for å organisere og følge opp målsettinger på en effektiv måte. Det kan være en stor fordel for organisasjoner som ønsker å oppnå sine mål på en mer systematisk måte. Men når er det beste tidspunktet å rulle ut OKR i...

les mer

Kundehistorier

Vi erfarte at Futureworks fungerte bra både individuelt og kollektivt. De ansatte fikk påminnelser om viktige prosesser, bedre struktur i arbeidet og riktig mindset for å gjennomføre oppgaver.

Alexander Wøyen

Country Manager, Lead Desk AS

Med OKR har vi fått satt ord på hva vi ønsker å oppnå og satt konkrete kortsiktige og langsiktige mål.

Lars Skjelbred-Eriksen

Vice President Sales & Marketing, Hatteland Technology AS

Futureworks har bidratt til bedre bedriftskultur med mer åpenhet, og fremhever nye måter vi kan nå felles mål på.

Soheil Seyedi

Daglig leder, Dreamwork Group AS

Du er i godt selskap

Flere og flere selskaper tar i bruk OKR. Det er det gode grunner til!

OKR gjør det lett for alle ansatte å få oversikt over hva som må til for å nå bedriftens mål. Det gjør arbeidet mer inspirerende og meningsfylt for alle de involverte, noe som sikrer deg bedre resultater.

Video om OKR

I denne videoen forklarer John Doerr, grunnleggeren av OKR-metodikken, om fordelene med å sette riktige mål.

Gratis e-bok

5 enkle steg for å skrive gode OKR

OFFICE 365

Microsoft Teams integrering

Vi tilbyr verdens første Microsoft Teams integrerte OKR og Results Management Platform. Få alt arbeidet ditt gjort i Microsoft 365 med Teams-integrasjonen.