Kundehistorier

Referanser og kundehistorier

Fornøyde Kunder

Futureworks forenkler virksomhetsstyring, engasjerer ansatte og bidrar til vekst.

Vi ønsket å implementere et «Performance Management System» og et tilbakemeldingsverktøy for at våre selvstendige konsulenter skulle oppleve at de var på et samlet team, og at vi tok deres utvikling på alvor. Målet var å styrke tilbakemeldingskulturen i Ateam og å etablere en læringskultur med fokus på utvikling.

LES MER

Mark B. Jensen

Daglig leder, Ateam Consulting AS

Som en ganske fersk organisasjon ønsket vi å gi alle våre ansatte bedre forståelse for hva som faktisk kan være mulig. Vi erfarte at Futureworks fungerte bra både individuelt og kollektivt. De ansatte fikk påminnelser om viktige prosesser, bedre struktur i arbeidet og riktig mindset for å gjennomføre oppgaver. Som gruppe gikk vi utenfor komfortsonen og turte å tenke større enn vi hadde gjort til da.

LES MER

Alexander Wøyen

Country Manager, Lead Desk AS

Utfordringen vår var å samle informasjon i bedriften, og å få salgsdirektører og Key Account Managers i forskjellige segmenter og forskjellige verdensdeler til å rapportere i samme format, struktur, og på en effektiv måte.

LES MER

Lars Skjelbred-Eriksen

Vice President Sales & Marketing, Hatteland Technology AS

Jeg har jobbet med Futureworks i tre ulike divisjoner hos Evry, et selskap med mer enn 9000 ansatte. Alle tre ganger har vi skapt resultater utover det vi trodde var mulig.

Rune Kilstad

Senior Vice President, Evry AS

For det første er strategien nå forankret i hele organisasjonen, vi jobber mye bedre sammen som team innad i avdelingene, men også på tvers, og vi får gjort mer på kortere tid.

Rolf Andreas Wigand

Managing Director, Vestdavit

Vår utfordring var at teamene jobbet i siloer, og de var usikre på selskapets overordnede mål, retning og hensikt. Kompetanse og kunnskap ble ikke delt, og det var mer fokus på rapportering og måling. Vi implementerte Futureworks for å få tydelighet og struktur i hele selskapet, og for å sikre at alle forstår hva selskapet ønsker å oppnå.

LES MER

Soheil Seyedi

Daglig leder, Dreamwork Group AS

Futureworks er verdsatt og respektert i vår bedrift. Ved at det fokuserer på hvilke tiltak som gjør at vi når våre mål, har verktøyet har hatt stor innvirkning på våre møteresultater.

Vi er blitt mer fokuserte, resultatorienterte, resultatansvarlige og strukturerte, og kommer bedre til poenget i våre diskusjoner. Det er viktig for oss å passe på at alle forlater internmøtene vel vitende om hva som er forventet av dem for at de skal nå våre felles mål, både de kortsiktige og de langsiktige.


Jeg vil på det sterkeste anbefale dette for enhver organisasjon som ønsker å prøve en ny metode for å forbedre effektivitet, fokus og samkjøring.

Kim Rune Lind

Security Manager, Schneider Electronic