HomeFutureworks Q&A: Lesernes OKR-spørsmål

Futureworks Q&A: Lesernes OKR-spørsmål

Gjennom vår spørrefunksjon Futureworks Q&A tilgjengeliggjør vi vår lange erfaring for å svare på lesernes spørsmål om OKR og målstyring. Scroll nedover for å se spørsmål som er besvart.

┃Hvordan kommer vi i gang med sykluser i OKR prosessen?

 

┃Hvordan følger vi best opp OKRene fra uke til uke?

 

 


┃På hvilket tidspunkt settes OKRene?

Dette er et ganske bredt spørsmål, men det er stort sett ved to anledninger en setter OKR:

1) Ved oppstart av en periode/syklus.

En periode defineres som kvartal, tertial eller halvårlig. Normalt anbefaler vi at OKR-syklusen følger regnskapssyklusen i selskapet. En setter OKRene i forkant av perioden slik at når perioden starter er OKRene klare og alle vet hva som er i fokus.

 

2) Ved løft av utvalgte satsningsområder.

En annen vri på det er at vi setter OKR når vi ønsker å ha fokus på noen utvalgte satsningsområder, enten det er innen innovasjon, utvikling eller vekst. Noen selskaper oppretter egne prosjekter for å ha fokus på et forbedringsområde – i disse tilfellene vil det være naturlig å sette OKR for prosjektet.

 

┃Hvordan kan vi implementere OKR når vi har flere avdelinger som er lokalisert på ulike steder?

Dette kan man angripe på ulike måter, enten at du samler teamene til fysisk samling eller om du kjører Teams videomøter med Miro board f.eks. sånn at man kan se de ulike teamene engasjerer seg. Uansett vil det være viktig å ha en god fasilitator som driver denne prosessen sammen med teamene. Enten kan selskapet utdanne egne OKR-ambassadører eller en intern eller ekstern OKR-coach, som holder OKR-prosessen levende.

┃Hvordan kan OKR kombineres med Must Win Battles?

OKR kan kombineres med det noen kaller strategiske initiativer eller satsningsområder. Andre kaller det Must Win Battles, altså at man har noen overordnede kampene en ønsker å vinne. Dette hjelper en å sette retning, også kommer OKRene som det neste nivået som operasjonaliserer alle målene for å støtte oppunder kampene.

┃Hva er viktig å tenke på når vi skal velge OKR-verktøy?

Jeg tenker at det viktigste dere gjør når dere skal velge et OKR-verktøy er at en forstår metoden og hvordan dere skal bruke OKR. Først når dere har kommet i gang med dette, forstått metodeverket og hvordan dere skal bruke OKRene i selskapet, teamene og resten av organisasjonen, kan dere velge et verktøy som løfter kvaliteten på målprosessen deres. Verktøyet hjelper med at det skapes et ekstra fokus. Det bidrar også til transparent og åpenhet i forhold til hvilke mål som er satt og hvordan de passer inn i det store bildet. Samtidig skal det være med på å gi samhandling og oversikt over avhengigheter og se hvordan målene er satt gjennom hele selskapet. Det finnes en rekke ulike typer OKR-verktøy og Futureworks er jo så klart et verktøy som du må teste ut.

 

┃Å innføre OKR betyr at vi også må nedprioritere saker. Hvordan kan vi klare å nedprioritere oppgaver og prosjekter som kommer fra sidelinjen?

Prioritering er lett å si, men veldig komplekst å gjøre i en ellers hektisk hverdag. OKRene derimot, er jo et verktøy som skal hjelpe oss med å prioritere i en hektisk hverdag. For eksempel når en står ved en korsvei og så kommer en kollega fra sidelinjen og sier at «nå må vi gjøre dette her» så har en mulighet til å si at «nei, vi har allerede satt OKR som vi har prioritert». Da er det så klart viktig at OKRene er forankret i organisasjonen og at det er felles forståelse for hvorfor det brukes OKR, hva de er her for å gjøre og hjelpe til med. Og det er en læringsprosess som skjer over tid.

En illustrasjon på dette er at vi har valgt noen OKRs, og disse kan ses på som 2-3 biler. Vi har et parkeringshus der vi har parkert noen andre biler som også er viktige, der de behandles fint og poleres men ikke blir kjørt med. Hvilke biler vi velger å kjøre med er valgt, men så kan det skje noe som gjør at vi må omprioritere hvilke biler som skal gå hvilket løp. Så da kan man godt bytte ut bilene i forhold til fortløpende prioriteringer og dette er litt av styrken med OKR.

Men det å være så smidige er ikke gjort i en håndvending. Dette er noe som gjøres over tid, så det er viktig å bli kjent med OKR-prosessen og tilpasse den slik at den fungerer for dere.

 

┃Hvor detaljert går man inn i hver OKR mtp. beskrivelse, spesifisering?

Semantikk er det ofte mange som roter seg opp i. Start med det dere har. Begynn å gå, for veien blir til mens vi går. Man kan jobbe med semantikken underveis så ikke bruk for mye tid på å gjøre det helt perfekt fra starten. Det vil alltid være en læringsprosess, så det er bedre å starte med noen Objectivesene og Key resultsene, ta lærdom og gjøre eventuelle endringer til neste periode. Veien til mål er viktigere enn målet i seg selv.

 

┃Hvordan kan vi bygge en god struktur på OKRer på ulike nivåer i et selskap?

Det finnes ulike type nivåer og ulike typer oppsett på OKRene. Noen selskaper har bare én til to lag med OKRer. Ledelsen har satt noen prioriteringer, og kan det være noen tverrfaglige team som jobber med gjennomføring av de prioriteringene. Det kan være alt fra fire team til to hundre team som jobber med disse prioriteringene for å få det gjennomført. Noen andre kjører en veldig hierarkisk modell hvor de har noen få OKR som de ruller utover i organisasjonen hierarkisk. Likevel vil det være viktig i disse situasjonene at teamene avdekker avhengigheter og overlapping på kryss av organisasjonen.

 

Har du et OKR-spørsmål for oss? Fyll ut dette skjemaet.