Nysgjerrig på hvordan OKR kan hjelpe deg?

OKR: Objectives & Key Results

OKR metodikken er et enkelt og effektivt rammeverk for mål- og resultatstyring. Metodikken skaper felles forståelse, samhandling og tydelig fokus på de viktigste oppgavene for å nå selskapets overordnede mål.

Hva er OKR?

Objectives & Key Results (OKR) er en kraftig og svært effektiv metode for mål- og virksomhetsstyring som hjelper bedrifter med å prioritere de viktigste oppgavene for å nå sine mål.

OKR står for «Objectives and Key Results». På norsk kaller vi det «hovedmål og delmål».

OKR er en effektiv og mye brukt metode for å konvertere selskapets strategi, visjon, misjon og verdier til tydelige mål. Alle bedriftens aktiviteter knyttes til oppnåelsen av disse målene.

På den måten hjelper OKR bedrifter med å sette mål, holde fokus, og gjør det lettere å prioritere aktiviteter som vil hjelpe bedriften fremover, både på kort og lang sikt med smarte mål.

Hør hva blant annet John Doer, grunnleggeren av OKR-metodikken mener om fordelene med å sette riktige mål.

Hvorfor bruke OKR?

OKR er en unik metode for å få bedriften til å bevist fokusere på verdiskapende aktiviteter. Hvis du ikke passer på, er det nemlig lett å miste fokus! Henvendelser skal besvares, viktige frister nærmer seg, og distraksjonene står i kø. Det vet vi i Futureworks alt om.

Med OKR tydeliggjøres bedriftens langsiktige hovedmål. Disse brytes opp i kortsiktige delmål og verdiskapende aktiviteter.

Ikke bare gir dette de ansatte større grad av eierskap til hovedmålene, men bevisstgjøringen bidrar til bedre bedriftskultur, økte prestasjoner og høyere grad av selvstendighet og ansvarsfølelse.

Gjennom å bevist fokusere på de viktigste oppgavene unngår de ansatte å bli styrt av sine omgivelser og «saker som stadig dukker opp».  Futureworks sikrer eierskap til det som betyr mest og gjennom tydelig fokus oppnår organisasjonen økt fremdrift, bedre lederskap og forbedret  virksomhetsstyring.

Hvordan bruke OKR?

Objectives er de store overordnede hovedmålene som skal definere:

  • Hva vi skal oppnå?
  • Og hvorfor dette er viktig for oss?

Det er anbefalt å sette 3-5 Objectives for hvert område.

Objectivene bør være:

  • Betydningsfulle
  • Inspirerende
  • Engasjerende
  • Konkrete

Objectives setter kursen for bedriften. Sammen med strategi, visjon, misjon og verdier er tydelige hovedmål et av de viktigste verktøyene for å sikre godt lederskap og riktig fremdrift.

Key Results skal definere hvordan bedriften skal nå hovedmålene. Hva er de viktigste resultatene som må inntreffe. Hvert hovedmål bør bestå av 3-5 delmål. Disse målene burde være strech goals, som er mål som i natur kan være vanskelig å oppnå, men fremdeles mulig.

Disse delmålene skal spesifisere hvilke aktiviteter som gir best resultater.

Hvordan Google konfigurerer okr

Nysgjerrig på hvordan OKR kan hjelpe deg?

Hvor mange Objectives & Key Results?

Det anbefales å ikke ha mer enn 3-5 Objectives for året og 3-5 Objectives for neste kvartal innenfor hvert område.

Hvert Objective skal normalt ha 3-5 Key Results som ved innfrielse vil sørge for at vi når hvert av våre Objectives.

Nb! Objectives for året behøver ikke nødvendigvis å ha Key Results. Objectives for året er veiledende for hvilke Objectives som bør settes av organisasjonen hvert kvartal. De gir en strategisk retning for hva organisasjonen bør fokusere på kvartal for kvartal.

Hvor ofte bør du sette OKRer?

Objectives (hovedmål) og Key Results (delmål) bør normalt settes for hele året og det kommende kvartalet. Eller for en prosjektperiode delt inn i passende tidsperioder.

Hvor ofte bør du følge opp for status og fremdrift på OKRene?

Det er anbefalt å følge opp status på alle OKRène hver eneste uke. Det anbefales at eier av hver Objective gir en kort status rapport på en skala fra 1-10 (confident score) på hvor trygg han/hun er på at Objectivet/hovedmålet innfris på tid. Modul for dette ligger i systemet.

Futrureworks OKR har også en Risk Analyse for hvert Objective som gir en vurdering av sannsynlighet og koneskvens. Dette er et meget godt ledelsesverktøy.

Hvert kvartal bør selskap og avdelinger revidere års OKRene og rapportere og sjekke ut siste kvartals OKRer. Deretter sette neste kvartals OKRer for selskapet og hver avdeling/område. 

For å gjøre dette enkelt og effektivt har vi designet en enkel mal/agenda for ukentlige, månedlige og kvartalsvise OKR-møter.

Her kan du høre hvordan Andy Grove forklarer OKR

Nysgjerrig på hvordan OKR kan hjelpe deg?

"Utfordringen vår var å samle informasjon i bedriften, og å få salgsdirektører og Key Account Managers i forskjellige segmenter og forskjellige verdensdeler til å rapportere i samme format, struktur, og på en effektiv måte."
Lars Skjelbred-Eriksen
Vice President Sales & Marketing i Hatteland Technology