HomeVarför OKR:er

Varför OKR:er

VARFÖR MÅL & NYCKELRESULTAT

90 % av alla organisationer saknar förmågan
att genomföra sina strategier

70 % av dessa säger att de inte följer strategin utan genomförande, och 60 % av ledarna tycker att det är svårt att översätta strategigenomförande till dagligt arbete.

I många år har företag som Spotify, Hemnet, Biznode, Google och Meta använt OKR-metodiken för att driva genomförande och engagemang kring företagets mål.

Metodiken som används av organisationer världen över är effektiv för att omvandla strategier till handlingar genom ökat engagemang, fokus och tydlighet.

Vi brinner för att skapa tydlighet, engagemang och effektiv uppföljning för våra kunder genom att hjälpa dem att lyckas med sitt OKR-arbete.

Överväger du att implementera OKR eller har du försökt men inte riktigt uppnått den effekt du letar efter?

Låt oss visa dig hur du lyckas med strategigenomförande.

Sätta OKR:er

Sätta OKR:er

Översätt din strategi till tydliga OKR:er för hela organisationen

Etablera uppföljning

Etablera uppföljning

Upprätta uppföljningsprocesser för att driva genomförande

Driva engagemang från alla

Driva engagemang från alla

Involvera hela organisationen

Upplever du detta ibland?

Många företag står inför samma utmaningar när det gäller att genomföra och skapa engagemang kring våra strategiska skiften.

  • Fragmenterat fokus. Många projekt, initiativ och mål skapar brist på fokus och får organisationen att dra åt olika håll.
  • Oklara eller motstridiga mål. Vi har en blandning av mål och prioriteringar som skapar oklarhet för medarbetarna.
  • Oklara prioriteringar. Forskning visar att knappt hälften av mellancheferna ens kan nämna en av företagets främsta prioriteringar, och samma siffra för medarbetare är 13 %. Vi saknar förmågan att kommunicera och säkra engagemang kring våra viktigaste prioriteringar.
  • Brist på uppföljning. Vi följer upp våra mål för sällan för att vara effektiva i att hantera potentiella avvikelser.
    Fel nyckeltal för att driva beteendeförändring. Ett överdrivet fokus på KPI-spårning och eftersläpande indikatorer gör att vi tappar sikte på mål som verkligen driver beteendeförändring.

Varför ett digitalt verktyg?

OKR-plattformen Futureworks gör det möjligt för chefer att odla en kultur av tydlighet, samsyn, transparens och kontinuerlig förbättring inom sina team. Genom målsättning, feedback och erkännande kan chefer inspirera medarbetare att samarbeta mot gemensamma mål, vilket driver en känsla av syfte och engagemang.

Detta är de effekter du kan uppnå genom att arbeta med Futureworks

Fokus. OKR uppmuntrar prioritering genom att identifiera de viktigaste förändringarna som behövs för att uppnå vår strategi. Det hjälper team och individer att fokusera på de mest kritiska uppgifterna och initiativen, minska distraktioner och förbättra produktiviteten.

Samsyn. OKR hjälper team och organisationer att samordna mål. Genom att sätta inspirerande mål (Objectives) och mätbara nyckelresultat (Key Results) vet alla vad vi arbetar mot, vilket främjar en känsla av enhet och syfte.

Ansvarstagande. OKR skapar ansvar genom att etablera mätbara nyckelresultat som kan spåras och utvärderas. Denna transparens säkerställer att team och individer hålls ansvariga för sin prestation och framsteg mot att uppnå sina mål.

Agil genomförande. OKR främjar agilitet och anpassningsförmåga genom att uppmuntra regelbunden översyn och justering av mål och nyckelresultat. Detta gör det möjligt för organisationer att snabbt reagera på förändrade marknadsförhållanden, kundbehov och interna prioriteringar.

Mål & Nyckelresultat

PLATTFORMEN

Vi har byggt Futureworks så att organisationer enkelt kan sätta mål, spåra aktiviteter och få alla att gemensamt arbeta mot organisationens vision. Plattformen underlättar fokus, samarbete och ger en tydlig och visuell representation av din resa mot målet.

Kvartalsvisa mål och nyckelresultat skapar strukturen för att sätta, hantera och samordna mål på alla nivåer. Med OKR Execute effektiviserar vi dina uppföljningsprocesser och driver engagemang i möten genom engagerande arbetsflöden som uppmuntrar psykologisk trygghet och samarbete.

Workshops & Utbildningar

OKR Bootcamp

OKR Bootcamp

1 hel dag
SEK 7890 per person
OKR Workshop

OKR Workshop

1 hel dag
Best Choice
AmbassadörsProgram

AmbassadörsProgram

3 hela dagar
Futureworks

Kundreferenser

"Effekten vi har upplevt några månader in i arbetet med OKR är att vårt fokus på de viktigaste sakerna har ökat i hela företaget. Futureworks-plattformen har också varit ett stort stöd i vårt dagliga arbete, vilket har hjälpt oss att behålla fokus och samlas kring de viktigaste målen. Under implementeringen av OKR har Daniel Mälsjö stöttat ledningen och utbildat våra OKR-ambassadörer. Daniel Mälsjö är mycket kunnig inom området. Han har en stark förmåga att driva oss hårt för att göra rätt saker samtidigt som han motiverar oss att fortsätta. Det handlar till stor del om att etablera en beteendeförändring, och dessa tar tid."
Trygve Solem
Regional Manager Experis Nordics på Experis

Din köpresa

1. Kontaktformulär.

Oavsett om du kontaktar oss via kontaktformuläret, bokar ett möte direkt eller ringer oss, så inleder detta dialogen med oss.

2. Första introduktionsmötet.

Vi arrangerar ett kostnadsfritt introduktionsmöte där vi kan lära oss mer om dina behov och hur vi kan använda våra tjänster för att hjälpa dig. Har du specifika frågor som du vill att vi förbereder oss för? Kom ihåg att kommunicera detta med oss INNAN introduktionsmötet så att du kan få ut det mesta av vår tid tillsammans.

3. Första workshoppen.

Baserat på var du befinner dig i din resa kommer vi att genomföra en inledande workshop för att utveckla din förståelse för OKR-ramverket, nycklarna till en framgångsrik implementering och bästa praxis. En erfaren OKR-coach kommer att guida ditt team/företag genom processen för att öka kunskapen, inspirera och skapa en tydlig nästa steg.

Kontaktformulär

Vanliga frågor

Hur lyckas jag med att implementera OKR i organisationen?

Om du introducerar hela OKR-ramverket för första gången rekommenderar vi att du kör en pilot på ett eller flera team/avdelningar för att samla erfarenheter och göra justeringar innan det rullas ut i hela organisationen. Vidare rekommenderar vi att använda en professionell OKR-spårningsprogramvara för att stödja, engagera och följa utvecklingen/progressionen i organisationen. Rätt programvara hjälper dig att sätta rätt mål och implementera bästa praxis för att få ut det mesta av dina OKR:er. Dessutom har de företag som är mest framgångsrika interna OKR-ambassadörer som driver processen internt. Om så önskas kan våra OKR-konsulter bistå med utbildning, planering och utrullning så att ni kan dra nytta av bästa praxis.

Varför behöver jag OKR software för en användarcentrerad strategi?

Framgången för OKR software kommer i slutändan att avgöras av hur väl ditt team använder den. Därför är det avgörande att fokusera på användarupplevelsen.

Kan jag integrera Futureworks med andra applikationer?

För att använda OKR-spårningsprogramvara är det en fördel att integrera Futureworks med de arbetsapplikationer som medarbetarna redan använder idag. Ta reda på vilka de viktigaste integrationerna är som ditt team använder och se till att verktyget du valt stöder dem. Futureworks erbjuder till exempel avancerade integrationer med system som MS Teams och Slack, samt data- och projektstyrningsappar som Jira, Github, Trello, MySQL och flera andra.