HomeSiste nyttTips og RådSuksessfaktorer for å lykkes med OKR

Suksessfaktorer for å lykkes med OKR

OKR står for Objectives (mål) og Key Results (nøkkelresultater). Det er en metode for å organisere og følge opp målsettinger på en effektiv måte. Det er en enkel, men effektiv måte å sikre at organisasjonen jobber mot sine overordnede mål og visjoner. For å lykkes med OKR, er det viktig å ha en rekke faktorer på plass. Her er noen av de viktigste suksessfaktorene for å lykkes med OKR:

 

  • Klare og definerte mål: Målene skal være klare, definerte og enkle å forstå for alle i organisasjonen. De skal også være realistiske og mulige å oppnå.

 

  • Engasjement fra ledelsen: Ledelsen må være engasjert i prosessen med å sette opp og følge opp OKR. De må også sørge for at alle ansatte forstår og støtter målene.

 

  • Alle er involvert: Alle i organisasjonen bør være involvert i prosessen med å sette opp og følge opp OKR. Dette sikrer at alle har en forståelse for målene og at de jobber mot de samme målene.

 

  • Kontinuerlig tilbakemelding og justering: Det er viktig å følge opp og justere OKR regelmessig for å sikre at målene fortsatt er relevante og realistiske.

 

  • Effektiv kommunikasjon: Det er viktig at alle i organisasjonen har en tydelig forståelse for målene og hvordan de bidrar til å oppnå dem. Effektiv kommunikasjon er derfor en viktig suksessfaktor for å lykkes med OKR.

 

  • Bruk av teknologi: Bruk av teknologi, som programvare for OKR, kan hjelpe med å organisere og følge opp målene på en mer effektiv måte. Futureworks er en OKR-plattform som er skreddersydd for å sette og følge opp OKR i en virksomhet.

 

  • Belønning og anerkjennelse: Det er viktig å belønne og anerkjenne de som bidrar til å oppnå målene. Dette kan være en god motivasjonsfaktor for å fortsette å jobbe mot målene.

 

  • Kultur for endring: En organisasjon som har en kultur for endring, der endringer blir sett på som en mulighet for å forbedre, vil ha en større sannsynlighet for å lykkes med OKR.

 

 


Save the children Norway and OKR

OKR is Save the Children Norway’s selected method for corporate and performance governance. We use Futureworks regularly in the Marketing Department to keep track of the OKRs we have established. My experience is that it is easy and seamless to establish and maintain Objectives and Key Results in Futureworks. I also found it easy to map them against relevant overall OKRs for Save the Children Norway. Futureworks is intuitive and easy to understand, and provides a good overview over the progress within each objective.

 

Johan Lindelien Schwartz | Director Corporate, Analysis, CRM & Donor Services | Redd Barna 

Kom i gang med strategi til handling i dag!