HomeSiste nyttTips og Råd10 GRUNNER TIL Å BRUKE OKR

10 GRUNNER TIL Å BRUKE OKR

Blant verdens største og mest anerkjente bedrifter er det mange navn som bruker målstyringsverktøyet OKR (Objectives & Key Results). Amazon, Google og Microsoft bare for å nevne noen. Men hvorfor bruker alle disse suksessrike selskapene samme verktøy, og er det noe for din bedrift? Under følger ti grunner til hvorfor man skal bruke OKR.  

 

1. Øker produktivitet

Som et målstyringsverktøy er OKR noe som tar fatt i hele bedriften. Vi setter mål i små grupper og vi setter mål på høyeste nivå – hva vil bedriften oppnå? Med ukentlig oppfølging av alle OKRs i bedriften, vet de ansatte hva de skal jobbe med og når. Disse ambisiøse, men likevel oppnåelige målene hjelper de ansatte å holde fokus på det store bildet slik at de bedre kan prioritere tiden sin til der det “brenner mest”. OKR er også et system som gir klarhet i målingen av suksess, slik at alle kan se fremdriften i arbeidet.

 

2. Ta beslutninger basert på kunnskap

Å spore fremdriften i et OKR rammeverk gir kvalitativ innsikt som kan brukes til å ta avgjørende strategiske beslutninger for bedriften – med data som grunnlag. Når faggrupper og andre team som bruker OKR måler resultater regelmessig, får ledelsen mer innsikt i spørsmål rundt læring og utvikling.

 

3. Motivere ansatte

OKR legger til rette for at de ansatte ser at sitt arbeid har en reell innflytelse på bedriftens kjernemål. Dette gir formål og retning til arbeidet – og dermed motivasjon. Når enkeltpersoner ser hvordan deres bidrag til arbeidsplassen påvirker de overordnede målene, blir de mest sannsynlig mer motiverte og engasjerte i sitt arbeid.  

 

4. Måle fremgang ofte

OKR rammeverktøyet legger til rette for hyppige statusmøter, enten man velger ukentlige møter eller annenhver. I de fleste bedrifter gjøres disse møtene kvartalsvis, som gjør at vi kan bli låst i samme mål og ikke ha evnen til å snu oss fort. Å diskutere mål fortløpende holder alle ansatte fokusert på fremgang, og tillater samtidig fleksibilitet dersom bedriftens prioriteringer skulle forandres. 

 

5. Gir klar retning til alle team og ansatte

Gullgruven i OKR rammeverket er at målene styrer arbeid som blir gjort, og ikke omvendt. Her tråkker mange bedrifter feil. Når alle ansatte og subgrupper har et klart syn på målene sine og hvordan de stemmer overens med bedriftens kjernemål, vil de holde seg mer fokusert på arbeidet som er viktigst for virksomheten.

 

6. Analysere årsakene til at vi ikke når målene

OKR legger til rette for at vi har hyppige statusmøter og holder oss oppdatert på alle bedriftens bestanddeler. Vi får også et verdifullt arkiv på veien til målene med skriftlig rapportering. Dette sørger for at alle kan utvikle seg og bli bevisst på risikomål og årsaken til at målene ikke nås. Denne innsikten oppmuntrer til samtaler rundt strategisk retning og prioriteringer, som hjelper ansatte å bestemme hvordan de skal komme seg videre.

 

7. Forbedre delegeringsarbeid- og administrasjon

OKR kan gi en detaljert oversikt over områder der team eller enkeltpersoner trenger mer ressurser, veiledning eller støtte, og forbedrer allokering av arbeid for å sikre bedre effektivitet. Dette sørger for at ingen oppgaver “koker bort” og at prosjekter gjennomføres på best mulig måte.

 

 

8. Ansvar, samarbeid og åpenhet

Når bedriften din bruker OKR rammeverket, er målene tilgjengelige for alle. Dette skaper klarhet og åpenhet mellom ansatte og avdelinger. Når alle kjenner til hverandres hovedprioriteringer , kan de forskjellige teamene samarbeide på tvers for å sikre at riktige oppgaver blir gjort til rett tid. Sammen kan de også nå bredere mål.

 

9. Holder fokus og gir mer innsikt

Når du holder hyppige OKR-møter, kan teamet ditt bruke tiden til å fokusere på arbeidet som haster mest og diskutere tiltak om nødvendig. OKR-møter forhindrer også at møtet sporer av til samtaler som ikke har høy prioritet, slik at alle får brukt tiden sin mest mulig effektivt. Med ukentlige “check-ins” forblir statusoppdateringer basert på det store bildet, og sørger for at alle samtaler avsluttes med klare tiltak.

 

10. Kobler ansatte til bedriftens mål

Ansatte trives bedre når de vet at jobben de gjør har en større betydning for selskapets kjernemål. Når mål deles på tvers av organisasjonen, får du transparensen du trenger slik at alle på arbeidsplassen føler seg inkludert, sett og hørt.


Legg igjen en kommentar