HomeSiste nyttTips og Råd7 måter du kan bruke OKR med Futureworks i din bedrift

7 måter du kan bruke OKR med Futureworks i din bedrift

Futureworks er i korte trekk basert på målstyringsverktøyet OKR. Metoden bidrar til å forankre visjonen til selskapet nedover i organisasjonen gjennom tydelige Objectives, Key Results og tilhørende oppgaver (to dos). 

Under følger 7 måter du kan bruke Futureworks som OKR-verktøy i din organisasjon. 

1. Økt fokus med OKR

Ved å prioritere det viktigste, bidrar Futureworks til økt og spisset fokus i organisasjonen, teamet og hver enkelt medarbeider. Bruk Futureworks for en påminnelse om hva som virkelig betyr noe, akkurat nå.

2. Dokumentér og synliggjør målene


Verktøyet kan brukes som en felles plattform for målene til teamet, organisasjonen og individene. Målene blir på den måten synlige og tilgjengelige for alle i organisasjonen. Gjennom våre integrasjoner kan alle kritiske data samles på ett sted, og verktøyet blir et nyttig hjelpemiddel i hverdagen heller enn “enda et nytt verktøy ingen vil bruke”.

3. Samkjør målene

Alignment View sørger for at avdelinger og team knytter sine Objectives og Key Results opp mot organisasjonens overordnede mål. Dette sikrer samkjøring av retning gjennom hele bedriften. Alignment view synliggjør hvordan de overordnede målene trekkes ned til de ulike avdelingene og teamet.


Hvorfor samkjøring gjøres gjennom futureworks

4. Behold oversikten

Med Futureworks er det enkelt å kartlegge hvordan det går i organisasjonen. Fargede linjer viser progresjon og status. Videre kan du klikke videre for å få ytterligere informasjon om et Objective, Key Result, avdeling, team og videre ned til individnivå. Mål på Key Results-nivå er målbare og tallfestede. De som eier målet kan oppdatere tallene for å reflektere status og progresjon. Dette gir en oversikt over hva status er på individenes mål så vel som for organisasjonen som helhet. 

Hvordan man beholder oversikt i Futureworks

5. Delegér oppgaver (to do’s)

To do’s er et gunstig verktøy for å konkretisere store mål til mindre aktiviteter. Med dette verktøyet kan du delegere oppgaver til medarbeidere som så vil få et varsel, enten per mail eller via våre integrasjoner med Teams eller Slack om du heller foretrekker det.

6. Strukturert gjennomføring 

I møtestruktur-modulen Execute finner du en agenda som kan tilpasses behovene til din organisasjon. Den sørger for at de viktigste faktorene for å nå målet blir gjennomgått på strukturert vis. Dette tilrettelegger også for at vi enklere kan fange opp potensielle hindringer tidlig i prosessen. Du kan også lagre beslutninger som blir tatt og informere deltakere som ikke er til stede. Dermed sikrer vi at alle medarbeidere er i loopen og ikke går glipp av viktig informasjon.  

Hvordan gjennomføre OKR med futureworks

Utbygging av tiltak

7. Evaluér OKR-syklusen

Futureworks legger til rette for evaluering av OKR-sykluser i retrospektiv. Vi anbefaler å sette av tid med teamet ved utgangen av hvert kvartal til å evaluere hva som gikk bra og hva som kunne vært gjort annerledes i OKR-syklusen. Bruk disse notatene for å reflektere over fortiden når du setter mål for neste kvartal.

 


Legg igjen en kommentar