HomeSiste nyttVeiledningGjennomfør et OKR resultatmøte

Gjennomfør et OKR resultatmøte

Et OKR resultatmøte gir god fremdrift i måloppnåelsen i ditt selskap. Her guider vi deg gjennom hva som skal til for å for å holde et godt møte.

OKR resultatmøtet bør ha en tydelig agenda, være styrt på tid og har klare forventninger til forberedelser. Dette sikrer verdiskaping, inspirasjon og energi gjennom både det aktuelle og neste ukes møte.

Agenda for hvert OKR resultatmøte

1. Gode nyheter

2. KPI/måltall

3. (Salgstrakt)

4. Saker, informasjon, risiko

5. Actions (initiativ)

6. Prioriteringer

Start et OKR resultatmøte med gode nyheter

Det er alltid en god start på et OKR resultatmøte å dele suksesser, og deretter utfordringer, knyttet til OKR fra den foregående uken. Slik starter møtet med riktig fokus, og lederegenskapene styrkes ved å alltid lete etter positive resultater, fremgang, prestasjoner og innsats som bringer teamet og organisasjonen frem. Når noen utenfor teamet får ros, bør dette deles utenfor møtet for en større positiv innvirkning.

Snakk om KPI/måltall under OKR resultatmøtet

For å lede, styre og drive enhver virksomhet trenger vi å kjenne til tallene som driver selskapet. Dette kan være den viktigste ferdigheten og aktiviteten for alle å kunne forstå. For å skape resultater trenger alle å kjenne til de viktigste aktivitetene sine, hvordan de skal oppnå dem, være disiplinert og å holde fokus. Mål for handling, uten måling, vil ikke sikre riktig fokus. Jo tydeligere alle vet sine mål og hva som forventes av dem, jo ​​bedre blir fokus og slutt resultat!

«Måling av KPI og måltall er en av de viktigste områdene for å sikre riktig fokus og prestasjon i selskapet”

Antall KPIer som hver enkelt bør holdes ansvarlig for, anbefales å begrenses 2-3.

En del av OKR resultatmøter er skapt for at alle får en enkel og rask oversikt over forrige ukes resultater, og prestasjoner sammenlignet med ledende indikatorer, KPI og måltall. Dette skaper fokus og gjør at avvik kan håndteres så snart som mulig.

Actions (initiativ)

En av de største utfordringene med holde momentum oppe i et selskap, er utfordringen med å holde folk ansvarlige for oppgavene sine, løftene, frister og prioriteringer. Dette gjelder også fokuset dems siden det er så mange forstyrrelser, distraksjoner og «presserende» saker som virker viktige og at det haster på en daglig basis. Å ha integritet, holde fokus, ord, løfter og tidsfrister har blitt en ganske sjelden vare for mange selskaper. Likevel er det å holde fokus, gjøre de viktigste sakene og holde ord og frister en av de viktigste fagområdene for å holde momentum oppe.

OKR resultatmøter er en kraftig og strukturert måte å håndtere viktige gjøremål, oppgaver og prosjekter. Systemet gir mulighet for tildeling av ansvarlig person (er), forfallsdato for fullføring, deloppgaver, oppfølging og varsler på e-post for å sikre at tidsfrister blir holdt. Dette forbedrer folks fokus og integritet til tildelte oppgaver og ansvar, og gir rom for ros og anerkjennelse for fremgang og prestasjoner relatert til OKR.

I OKR resultatmøter er Actions definert som oppgaver, handlinger, hindringer, utfordringer eller ting som enten mangler eller ikke fungerer for å fullføre viktige mål, og for å holde momentum oppe. De overvåkes og varsles av systemet for fremdrift.

Saker, informasjon og risiko

Saker, informasjon og risiko forkortes til SIR. SIR er spesialdesignet for å holde fremdrift på viktige spørsmål, løse problemer, spare tid og for å ta gode beslutninger.

Denne delen av agendaen gjør det mulig å utføre:

1. Saker

Noen ganger vil det være nødvendig, over tid, å repetere viktige spørsmål og eller saker i et eller flere møter. Feks implementering av OKR. Dette området har rom for å liste opp ulike utfordringer på en strukturert måte, sånn at spørsmål og saker blir håndtert og ikke glemt.

2. Informasjon og risiko

Informasjon og risiko er et område for å effektivt komme til kjernen av hva utfordringen er, sånn at vi bruker tid på løsningen og ikke veien til løsningen i møte. Det løser utfordringer effektivt og vi får tatt gode beslutninger som videre blir konkretisert til en handling. Området inneholder tre kraftige spørsmål, som anbefales å besvares før noen utfordring eller mulighet tatt opp i et møte. De 3 problemløsende spørsmålene er:

  • Beskriv utfordring, problem eller mulighet. 
  • Hva er 2-3 forslag til løsning eller mulige handlinger. 
  • Hva er anbefalt beste løsning eller handling

Når vi håndterer utfordringer og muligheter på denne måten, er dette en ekstremt effektiv og tidsbesparend måte å ta de beste beslutningene og handlingene på. Avgjørelser som blir tatt med relaterte handlinger og ansvarlige personer som skal utføre, lagres og arkiveres enkelt i systemet.

Fokuser på prioriteringer under ditt OKR resultatmøte

En kraftig del av OKR resultatmøter er de individuelle prioriteringene, der hvert teammedlem svarer på 3 spørsmål:

  1. Hva var de 3-5 prioriteringene dine for forrige uke, og hvilke resultater oppnådde du?
  2. Hva er dine 3-5 prioriteringer for neste uke? Hvorfor er disse viktige for deg?
  3. Hva lærte du fra forrige uke, og hva vil være en personlig endring fra din nåværende tilstand som du vil jobbe den kommende uken?
OKR resultatmøter fra Futureworks er designet og strukturert sånn at alle bli sett og hørt. Alle får ros, tilbakemelding og coaching som forbedrer prestasjon for den enkelte så vel som teamet.

Sett av nok tid til OKR resultatmøtet

Et OKR resultatmøte for ledere anbefales å settes til 90 minutter en gang i uken. Målet er ikke å bruke 90 minutter, men for å sikre at vi ikke haster gjennom møte. Viktige diskusjoner, enten de er relatert til OKR eller andre viktige saker, forberedes for at møtedeltakerne kjapt blir satt inn i de ulike utfordringene.

Et OKR resultatmøte for andre avdelinger eller team anbefales å settes til 45-60 min.


Legg igjen en kommentar