HomeSiste nyttTips og RådHvordan sørge for at OKR-implementeringen ikke blir nok en “svevende prosess”?

Hvordan sørge for at OKR-implementeringen ikke blir nok en “svevende prosess”?

Hvordan sikrer vi en OKR implementering? Dersom du jobber i en kunnskapsbedrift, har du sikkert vært borti det før; ledelsen initierer et nytt prosjekt eller en ny måte å jobbe på. Videre deltar derepå en inspirerende workshop og får masse ny motivasjon. Når entusiasmen har lagt seg kommer hverdagen tilbake, og det skjer ingen reell endring.

Hvordan kan vi unngå at dette skjer under implementering av OKR?

Løsningen ligger i det som skjer før og etter OKR-workshopen. 

Hva bør gjøres i forkant av en OKR-workshop?

Forbered organisasjonen på at OKR vil bli del av hverdagen

  • Snakk med medarbeiderne i god tid om at dere ser på OKR som rammeverk. Noe av det viktigste er å snakke med dem om hvorfor vi har valgt å bruke OKR og hvordan det vil påvirke hver enkelt sin arbeidshverdag. Involver de ansatte og få deres tanker, refleksjoner, behov og utfordringer opp i lyset. 
  • Del grunnleggende kunnskap om OKR med de ansatte. Dette kan gjøres gjennom enkle presentasjoner, eller ved deltakelse på kurs i OKR. Et eksempel er Futureworks´ gratis OKR-kurs i samarbeid med Digital Norway.
  • La deltakerne få bryne seg på praktiske caseoppgaver som ikke er knyttet opp mot bedriften. På den måten får de ansatte positiv trening på nøytral grunn. 

Hva bør gjøres etter OKR-workshopen?

Når workshopen er gjennomført og avdelingen/teamet har formulert sine OKR, er det gjennomføringen og tilpasningsevnen som avgjør om OKR-prosessen lykkes.

  • Gjør oppfølgingen av OKR til en naturlig del av møteagendaen. 

Bruk gjerne vår anbefalte standard møtestruktur:

Ukentlige OKR-resultatmøter

Kvartalsvise OKR-kvartalsmøter 

  • Integrér OKR inn i deres eksisterende møtestruktur. Dersom dere ikke har en møtestruktur i dag, start med korte, ukentlige OKR-resultatmøter for å komme inn i en rutine. 
  • Ha en enkel OKR-softwareplattform for å samle og følge opp OKR. Et lite tips: ikke bare gå til innkjøp av den – bruk den i hverdagen! 🙂
  • Ha egne OKR-ambassadører som kan være støttespillere ved OKR-spørsmål og som kan bistå ledelsen i å forankre OKR utover i organisasjonen.
  • Tilpass OKR-prosessen til deres egen struktur og kultur. 

Husk!


OKR er ikke et prosjekt, eller noe som blir “ferdig”. OKR er noe som blir del av hverdagen, en måte å tenke på og jobbe etter. Det kan ta 6, 9, 12 måneder å få OKR godt “under huden”. Gi prosessen tid og lykke til!


Legg igjen en kommentar