HomeSiste nyttTips og RådSett gode mål for 2022

Sett gode mål for 2022

Endelig er det nye året her, og da er det tid for å sette mål. 

Hvordan kan du passe på at målene dere setter faktisk vil bli gjennomført?

Mange ledergrupper har allerede formulert målene sine, mens andre har sine samlinger nå den kommende uken.

En tenker jo at å sette mål er en enkel greie, bare å si hva man vil oppnå, ikke sant? Hvis en legger mer omtanke rundt de målene en setter kan det være skille mellom hvilke mål som lykkes, og hvilke som ikke gjør det. 

Noe vi ser tendensene til, er det økte fokuset på menneskene, det «softe» i selskapet. Omsetning er også viktig, men kanskje er det i 2022 at målsetningene skal involvere mer av hva selskapet ønsker å gjøre for å tiltrekke seg og beholde sine ansatte.

Hvordan kan man sette gode mål som tar høyde for organisasjonens ambisjoner, men også det “softe” i selskapet? Jeg har skrevet ned 4 konkrete tips som kan hjelpe deg med dette:

 

1) Kartlegg nåsituasjonen internt og eksternt.

  • Hvilke tendenser ser dere i bransjen som vil kunne påvirke det neste kvartalet med tanke på menneskene?
  • Hvilke tendenser går igjen i bedriftens kultur? Hva er den generelle holdningen?

 

2) Se på mulighetsrommet – hva ønsker dere å skape av endring? Hvilken verdi kunne den endringen ha gitt de ansatte?

Dette kan være ting som:

  • Større tillit til ledelsen
  • Økt autonomi
  • Større tilrettelegging mtp. Hybrid hverdag (fleksibel arbeidstid, mulighet for hjemmekontor etc.)
  • Transparent prioritering – for å kunne ha mer fokus på det som er viktigst akkurat nå.

3) Hva ønsker du å få til? 

  • Pass på at målet er ambisiøst, men ikke urealistisk. For vanskelige mål bryter ned motivasjonen hos medarbeidere veldig tidlig i prosessen. 
  • Et konkret mål kan være f.eks basert på volum, dvs omsetning, antall salg osv.

 

4) Tilrettelegg rutiner for å støtte oppunder prosessen

Hvilke endringer må gjøres for å oppnå resultatene?

  • Om målene krever en justering av rutiner eller en ny måte å jobbe på burde dette bli etablert tidlig slik at det kan bli tilrettelagt for bedre effektivitet

 

OKR er en suveren måte på å holde styr på fremgang og effektivitet, les mer om hvordan det kan tas i bruk i ulike situasjoner i denne artikkelen.


Legg igjen en kommentar