HomeSiste nyttTips og RådHva er, og hvilket ansvar har en OKR ambassadør?

Hva er, og hvilket ansvar har en OKR ambassadør?

Når et team eller et selskap beslutter seg for å sette i gang en OKR prosess, er det helt avgjørende å etablere en ansvarlig person, helst en leder, som kan være ambassadør for OKR. Denne personen er ansvarlig for at OKR prosessen lykkes i selskapet.

Rollen til en OKR amabassadør

 

En OKR ambassadør har flere viktige oppgaver som er essensielle for en vellykket implementering av OKR.

Driver implementering

 

Enhver introduksjon av en ny prosess i et selskap er aldri enkelt og det skjer ikke av seg selv. Vi snakker om en endring av tankesett på hvordan vi gjør ting, og når det etablerte blir utfordret kan det oppstå utfordringer.

OKR ambassadøren er en nøkkelperson i OKR prosessen og er den som sørger for at mål, milepæler, tidsfrister og oppfølging inntreffer på alle nivåer i selskapet. Dette sikrer at selskapet beveger seg fremover og oppnår gode resultater med OKR prosessen.

Utformer prosessen

 

OKR er et rammeverk som vil sikre en felles retning og sørge for at selskapet til enhver tid har fokus på resultatutvikling. For å oppnå en optimal OKR prosess er det viktig at prosessen samsvarer med selskapets kultur.

Kultur er en standard for hvordan vi jobber sammen og opprettholdes av en felles standard for utøvelse. Kulturen utvikles gjennom summen av enkeltindividers prestasjoner og opprettholdes gjennom ros, anerkjennelse og konsekvenser.

OKR ambassadøren er en viktig spiller i tilpasningen og korrigering av denne standarden for økt prestasjon over tid og derved optimal resultatutvikling i selskapet. 

Noen eksempler på disse tilpasningene er:

 • Hvor ofte folk skal oppdatere resultatene sine?
 • Når skal ukentlige OKR resultatmøter avholdes?
 • Hvor lenge skal disse møtene vare?
 • Når skal månedlige sekunderinger og kvartalsvis rapporteres?
 • og så videre…

The “GO TO” person

 

Folk har garantert spørsmål om OKR prosessen. Nye mennesker ansettes og de vil sannsynlig også ha spørsmål til denne prosessen. OKR ambassadøren er personen som enhver person i selskapet kan henvende seg til for å be om verdifull hjelp og støtte for en tydelig forståelse av prosess og arbeidsstruktur. 

OKR-verktøy

 

Uansett om verktøyet er en tavle med post-it lapper eller et fullverdig OKR verktøy som OKR fra Futureworks, er det OKR ambassadøren som sikrer at verktøyet er tilstrekkelig tilpasset selskapets behov og blir riktig implementert i organisasjonen for å få en betydelig resultat effekt. 

Egenskapene til en god OKR ambassadør

 

OKR ambassadøren er en viktig person som bør ha gode “soft/people skills”, såvel som sterke egenskaper innen planlegging og organisering. Personen bør også ha gode evner innen coaching, mentoring, organisasjonsforståelse og kunne hjelpe andre kollegaer opp og frem.

De mest suksessrike OKR ambassadørene – er sanne ambassadører. Det er mennesker som forstår OKR, som ser fordelene og er klare til å jobbe seg gjennom utfordringer for å sikre fremdrift og fokus.

For å oppsummere, så vil en dyktig OKR ambassadør ha minst noen av følgende egenskaper:

 • Organisert
 • Kjent i selskapet
 • God coach og mentor
 • Lidenskapelig om OKR
 • Tålmodig

OKR ambassadør – kjært barn mange navn

 

Hvis dette er første gang du hører navnet OKR ambassadør, kan en av årsakene være at rollen har flere navn knyttet til seg som beskriver det samme ansvaret. Så her er de vi har hørt så langt:

 • OKR aggregator
 • OKR mester
 • OKR utvikler

Når det er sagt, tror vi at OKR ambassadør beskriver rollen best, og vi holder oss til den.

Oppsummering

 

En OKR ambassadør har en viktig og sentral rolle i en vellykket implementering av en OKR prosess.

Rollen ligner i grunn på en Scrum-mester innen smidig programvareutvikling. Målet til en OKR ambassadør er å legge til rette for OKR prosessen, ikke å bestemme målene.

Rollen inkluderer ganske mye coaching og veiledning, de mest vellykkede OKR ambassadørene er utadvendte og kjente personer i organisasjonen som brenner for OKR.

Til slutt, avhengig av størrelsen på selskapet ditt, vil du kanskje ha mer enn en OKR ambassadør.

 

Mvh Kim Leinan
CEO og OKR Resultatcoach
Futureworks AS


Legg igjen en kommentar