HomeSiste nyttTips og RådOKR er viktig for ledelsen!

OKR er viktig for ledelsen!

Et vellykket OKR-program starter på toppen

‍I min verden er det avgjørende at ledelsen sitter i førersetet ved implementering av en OKR prosess. De spiller en viktig rolle i det å skape engasjement, eierskap og fremdrift i organisasjonen. 

Så hvorfor skal du bruke Objectives & Key Results? 

Mål- og virksomhetsstyrings modellen OKR, som er brukt av internasjonale selskaper som Google, Netflix, Spotify, og av Norske selskaper som Evry, Hatteland Technology og Ateam Consulting, er direkte knyttet til selskapets visjon, oppdrag, og verdier. 

OKR er en metode som hjelper til med å konvertere forretningsstrategien til helt konkrete og operasjonelle gjennombruddsmål og handlinger. Videre sikrer prosessen involvering, engasjement og forpliktelser fra topp og helt ut i organisasjonen.

OKR involverer alle ansatte. Den forbedrer og sikrer riktig kommunikasjonen, og gir ansatte innsikt i målene på tvers av avdelinger og team. OKR krever engasjement og sikrer ansvarlighet gjennom hele organisasjonen. ‍

 

 

OKR starter på toppen ‍

Å lede handler om å verve, inspirere, påvirke og bevege seg selv og andre til en felles fremtid. På denne måten kan ledere integrere OKR inn i organisasjonens kultur og DNA.

Det er avgjørende at toppledelsen er med for å lykkes med et OKR utviklingsløp, videre er det viktig at  ledelsen støtter selskapets OKR ambassadør (dette kan være HR sjefen eller en annen nøkkelansatt). Toppleders engasjement sikrer ansvarlighet til engasjement og deltakelse, og ikke minst eierskap til OKR prosessen.

 

 

OKR – visjon, oppdrag og verdier ‍

Å vite hvor du skal og hvordan du kommer dit er nøkkelen til suksess for organisasjoner, dette gjelder også for enkeltpersoner.

Visjonen er en ambisiøs drøm om en fremtidig virkelighet basert på suksessen til arbeidet du gjør.

Organisasjonens oppdrag er din grunn til å være i selskapet. Det er hva selskapet gjør, hvem de hjelper og hvordan de du hjelper drar nytte av det. Oppdraget sikrer riktig fokus på de viktigste aktivitetene, engasjerer og inspirerer organisasjonen.

Verdiene, vårt dna, har i oppdrag å hjelpe organisasjonen med hvordan vi oppfører oss, våre handlinger og væremåte, både internt og eksternt. Verdiene gir organisasjonen et moralsk kompass å styre etter, som videre hjelper oss med å ta beslutninger og en standard i hvordan vi vurderer våre handlinger. I tillegg er det et verdifullt rammeverk for å gi feedback mellom leder og ansatt.

Når du legger visjonen, oppdraget og verdiene sammen, ender du opp med selskapets kultur – hvordan vi gjør det her hos oss. En organisasjonskultur er avgjørende for å holde ansatte samkjørt og fokusert på de viktigste prioriteringene for selskapet når den beveger seg fremover i tid. Uten kultur har ting en tendens til å bli styrt av hva som dukker opp i omgivelsene.

Ledelsen må bruke tid på å kommunisere, repetere og inkorporere disse tre områdene i hverdagen for å etablere en kultur som er bærekraftig og skalerbar over tid.

Store merker og selskaper verdsetter å bruke tiden på visjon, oppdrag og verdier, og anerkjenner verdien det gir selskapet. Å ha en sterk kultur gir også en naturlig utvikling til å skape ambisiøse og inspirerende OKR-er.

 

 

OKR fallgruver

Før du i det hele tatt har kommet i gang med OKR prosessen, kan selskapet mislykkes. Vær sikker på at organisasjonene har forstått hva og hvorfor OKR prosessen settes i gang og hvordan den skal gjennomføres. 

Når du er i gang inviter til diskusjon og involvering sånn at målene blir veldefinert, det er en sammenhengende plan som involverer organisasjonen og som driver resultater. 

OKR prosessen kan også holdes tilbake av mangel på kompetanse eller støtte fra ledelsen. Sørg for at organisasjonen din har de nødvendige verktøyene og kunnskapen du trenger før du setter i gang.

 

6 OKR fallgruver

  • Ingen sammenheng mellom selskapets forretningsstrategi og hensikt
  • Ingen gjennomføringskraft
  • Ingen engasjement på grunn av uklare mål 
  • Ingen eierskap til målene, troen på at noen andre skal gjøre det
  • Ingen fokus på grunn av manglende oppfølging ut i organisasjonen
  • Ingen og/eller manglende involvering fra organisasjonen, blir drevet mer som MBO (management by objectives) fra topp-ned.
  • Oppgavestyrt – en massiv ”to-do” liste

 

 

Planlegge for suksess‍

Det tar tid å oppnå suksess med OKR prosessen, jeg skal ikke si at dette gjelder alle, det blir å generalisere. Men min erfaring er at det tar alt fra 6-12 mnd og virkelig se kraften i OKRene. Noen vil påstå at det tar lengre tid. Det vil kreve engasjement, repetisjon og utholdenhet. Det er ingen “one size fits all”, OKR prosessen er et rammeverk, så tilpass OKR programmet til kulturen til selskapet. 

 

 

Oppsummering

Jeg kan ikke si det nok, et OKR-program vil ikke lykkes uten forpliktelse fra toppen. Ta deg tid til å sørge for at lederne forstår OKR-rammeverket og forplikter seg til det arbeidet som kreves for å lykkes med mål og virksomhetsstyrings modellen OKR. 

Eller om du har lyst til å teste vår plattform for å drive en OKR prosess, klikk her

Mvh 

Kim Leinan

CEO og OKR resultatcoach

Futureworks ASLegg igjen en kommentar