HomeSiste nyttTips og RådSlik setter du de riktige målene for bedriften din

Slik setter du de riktige målene for bedriften din

Å sette gode mål for bedriften er avgjørende for fremdrift og fremgang. En strukturert implementering av målstyring vil hjelpe dere med å lykkes. Denne artikkelen gir en forsmak på hvordan OKR-målstyring kan løfte selskapet til neste nivå.

 

Konverter strategi til operasjonelle mål

Kvartalsvis og årlig planlegging for bedriften er et stort arbeid med flere involverte medarbeidere. Den store utfordringen er å forvandle strategien til en konkret handlingsplan for alle avdelinger og team. Hva er beste måten å konvertere strategier til operasjonelle mål? Svaret er god målstyring.

 

Målstyring handler først og fremst om å definere og måle fremgang, som kan gi tilbakemelding på hvordan det går i selskapet. Tydelige mål gjør det enklere å evaluere prestasjoner og kan bidra til at medarbeidere finner motivasjon til å gå med stadige skritt mot suksess.

 

Som du sikkert allerede vet finnes det flere forskjellige typer målstyring. Eksempler på målstyring kan være KPI, OKR og SMART-mål. Ved å kontinuerlig bruke strukturert målstyring kan du ta bedriften i riktig retning, samtidig som de ansatte kan oppleve en meningsfull arbeidshverdag. Hvis du allerede bruker KPI-er og SMART-mål (SMARTØF) i dag som målstyring, vil du få stor nytte av OKR-rammeverket som tar denne type målstyring flere skritt lenger.

 

Bruk OKR-rammeverket for å sette mål

OKR (Objectives & Key Results) er bygget på to etablerte prinsipper: Management by Objectives (MBO) og SMART. Objectives (hovedmål) er store og ambisiøse visjoner for kommende tidsperiode i bedriften, for eksempel det neste kvartalet. Hovedmålene brytes ned i kortsiktige delmål (Key Results). Delmålene er målbare byggesteiner som sammen bidrar til å oppnå hovedmålene.

 

OKR er et ypperlig målstyringsverktøy som brukes av mange velkjente og ledende bedrifter verden rundt. Metodikken innebærer at ledelsen setter mål for arbeidet hvert kvartal, som senere deles med resten av bedriften. Hver avdeling setter deretter sine egne mål basert på ledelsens mål. Dette sørger for god samhandling gjennom hele organisasjonen.

 

Delmålene bør defineres ifølge SMART-modellen. SMART er et akronym for:

  • Spesifikt
  • Målbart
  • Attraktivt
  • Realistisk
  • Tidsbegrenset

 

Ved å lage delmål basert på SMART sikrer du konkrete og oppnåelige mål som hjelper bedriften å oppnå hovedmålene. OKR bidrar til:

  • Bedre bedriftskultur
  • Økte prestasjoner
  • Mer effektivitet
  • Høyere grad av selvstendighet og ansvarsfølelse

 

Vestdavit er et selskap som har lyktes med å konvertere bedriftsstrategien til operasjonelle mål gjennom OKR. Rolf Andreas Wigand, Managing Director i Vestdavit, forteller:

 

– For det første er strategien nå forankret i hele organisasjonen, vi jobber mye bedre sammen som team innad i avdelingene, men også på tvers, og vi får gjort mer på kortere tid.

 

Wigand nevner også at de har hatt stor nytte av å ha ukentlige OKR-møter på avdelingsnivå, med oppfølging av fremdrift.

 

Vi har snakket med Wigand om hvordan de forankret strategien i hele organisasjonen. Lytt til erfaringen hans i OKR-podden.

 

Hovedmål og delmål samkjøres

Før bedriften begynner med OKR-målstyring bør dere ha på plass det vi kan kalle for generelle bedriftsmål. Dette inkluderer misjon og visjon. Misjonen og visjonen fungerer som ledestjerner og sørger for retning og mening i virksomheten. Ikke alle selskap har brukt tid til å konkretisere disse. Dersom dette er tilfelle for din bedrift, er det her dere må starte.

 

Objectives er bedriftens hovedmål og forteller hva dere skal oppnå og hvorfor det er viktig for dere. Målene bør være betydningsfulle, inspirerende, engasjerende og konkrete.

Det finnes to typer hovedmål: forpliktende og aspirerende. Forpliktende mål er hovedmål som alltid skal oppnås. Aspirerende mål er ambisiøse hovedmål som ikke nødvendigvis har tydelige delmål som beskriver hva som må til for å nå hovedmålet. Med slike mål pushes grensene for hva som er mulig. Treffer du 100 % er målet for enkelt.

 

Key results er målbare og kvantitative tall som tydelig beskriver hva dere vil oppnå for å nå et hovedmål. Resultatene viser fremdriften på teamets eller selskapets OKR-er. Hvert hovedmål bør bestå av 3–5 delmål. Delmålene skal ikke være for enkle å oppnå, men snarere en utfordring.

 

Hatteland Technology AS har opplevd økt effektivitet og struktur i selskapet etter at de tok i bruk OKR. Lars Skjelbred-Eriksen, salgs- og markedsdirektør i Hatteland Technology, forteller at det å innføre OKR som rammeverk har gjort det enklere for bedriften å definere og følge opp sine mål.

– Utfordringen vår var å samle informasjon i bedriften og å få salgsdirektører og Key Account Managers i forskjellige segmenter og forskjellige verdensdeler til å rapportere i samme format, med struktur og på en effektiv måte.

 

Med OKR har selskapet satt ord på hva de ønsker å oppnå og satt konkrete kortsiktige og langsiktige mål.

 

– Det er lett å følge opp målene på en effektiv måte. Alle kjenner seg igjen fra møte til møte og vet hva som forventes av dem når det gjelder resultater på KPI-er og hvordan de skal rapporteres. Dette gjør at vi kan jobbe effektivt og fokusere på mål, sier Skjeldbred-Eriksen.

 


Legg igjen en kommentar