HomeSiste nyttTips og RådSMART MÅL

SMART MÅL

SMART MÅL (SMARTØF)

Vi kjenner i dag til en rekke forskjellige målstyringsverktøy som brukes i større og mindre organisasjoner. Målstyring handler om å definere og måle fremgang for å kunne gi tilbakemelding og retning, evaluere prestasjoner og motivere og inspirere ansatte. Riktig målstyring kan være en vitamininnsprøytning inn i bedriften og gi de ansatte en opplevd mening med arbeidet sitt. De føler at de bidrar til det overordnede målet og at de utgjør en forskjell på arbeidsplassen.  Det er her Smart mål kommer inn i bildet.

En velkjent metode for å drive målsetting er SMART-mål er et akronymet som baserer seg på SMARTØF. Metoden baserer seg på egenskaper som har vist seg å øke sannsynligheten for å oppnå mål og retter fokus på innsats og gjennomføring av mål. 

Spesifikt

Først bør du tenke på er at målet er spesifikt og konkret formulert. Dette gjør målet enklere å forholde seg til og huske på, samt at det gjør det mulig å måle. Fokuset blir også rettet mot hva du ønsker å oppnå og ikke alt det andre rundt. Vær tydelig, detaljert og gjør det enkelt å huske på. Jo mer detaljert, jo bedre. Et eksempel på dette kan være å øke omsetningen med x. Glem heller ikke å sette en tidsfrist, for med dette blir målet lettere å forholde seg til og setter også tidspress.  

Målbart

Det neste man bør sørge for når man skal sette seg mål er at målet må være målbart. Hvordan skal du ellers vite at målet er oppnådd? Hvis målet ikke er konkret kan det være vanskelig å vite om målet faktisk er nådd. Smart mål er konkrete og kan gjerne måles i enheter (antall, tid, kg, lengde el.) slik at det kan bli spesifikt målet. Merk deg gjerne også hva du ser, hører, føler, lukter eller smaker når du når målet er nådd. Du bør også ha gjort deg opp noen tanker om hvordan du vet at du faktisk er på vei mot målet og har fremgang. Sørg for at du kan måle fremgangen underveis, slik at du kan justere deretter. 

Attraktivt 

Pass på at målet du har satt deg et mål om noe du virkelig ønsker å oppnå. Det er fort gjort å havne i en felle der målet er noen andres formening om hva du bør få til. Når det blir slikt så er ikke særlig motiverende i verken et kort- eller langtidsperspektiv. Ei heller er det grobunn for hardt arbeid og en real innsats i å oppnå målet. Sørg derfor for at det er viktig for deg på et personlig plan å nå dette målet og at du derfor er villig til å legge inn arbeidet som trengs.

Et tips for å gjøre et mål attraktivt er å leve seg inn i at du nettopp har nådd målet, og visualisere det du forestiller deg (hva du ser, føler, hører, smaker, lukter, tenker) slik at målet blir enda mer attraktivt for deg. Sett deg inn i en verden hvor målet er oppnådd med glans og kjenn på hvordan det føles.

Realistisk

Stikk fingeren i jorda og ta en runde med deg selv – er det realistisk å nå målet? Besitter du alle ressurser, også tid og energi, som skal til? Er det noen kunnskaper, ferdigheter, spesifikke gjenstander eller tjenester eller relasjoner du trenger for å få målet? Hvordan får du tak i disse og har du i det hele tatt tilgang på de? Kjenner du til hva de første stegene på veien til målet er? Vær ærlig med deg selv og de rundt deg om hva som er realistisk å få til. Dersom målet er uoppnåelig vil motivasjonen og produktiviteten hos de ansatte forsvinne fort.

Tidsbegrenset

Sett en tidsbegrensning for målet ditt, gjerne både dato og tid. Når skal målet være oppnådd? Dette sørger for at du får en reell tidsfrist å forholde deg til og vet når ting må være på plass. Med en tidsbegrensing blir det også enklere å delegere og tilpasse arbeidet i forkant. Sett gjerne opp en tidsplan for måloppnåelsen slik at du kan fordele tiden smart og effektivt og få et reelt forhold til hvor lang tid oppgavene tar. 

Økologisk 

Er målet bærekraftig når du tar deg selv og alle omgivelsene dine i betraktning? Hva er fordeler og ulemper, positive og negative sider ved arbeidet mot målet? En vanntett måte å gjøre avsjekk på økologien i et mål, er å forestille seg at man har oppnådd målet og stille seg selv følgende spørsmål; 

  • Hva oppnår jeg hvis jeg når målet? 
  • Hva mister jeg / har jeg mistet hvis jeg når målet?
  • Hva skjer hvis jeg når målet? 
  • Hva skjer ikke hvis jeg når målet? 
  • Hva skjer hvis jeg ikke når målet? 
  • Hva skjer ikke hvis jeg ikke når målet? 
  • Hva er formålet med å nå målet, altså hva mer oppnår jeg ved å nå målet? 

Er du fornøyd med svarene på spørsmålene ovenfor, kan du være sikker på at målet er tilstrekkelig økologisk. Husk å være dønn ærlig. Konsekvensene av arbeidet før, under og etter målarbeidet bør være verdt det i etterkant.  

Formulert positivt

Positiv formulering av mål handler om at du har et positivt utgangspunkt hvor du går etter det du har lyst til, fremfor hva du ikke har lyst til. Ordet “ikke” hører sjlden hjemme i en målformulering. Skulle du sitte fast i en negativ formulering, kan denne raskt snus ved at du spør deg selv “hva vil jeg ha i stedet?” eller “hva er det beste motsatte utfallet?”. Et annet godt råd er å formulere målet i nåtid eller fortid, fremfor som noe du ønsker å oppnå i fremtiden. Da viser du en reell forventning om at målet faktisk blir oppnådd. 

OKR

OKR (Objectives and Key Results) er et målstyringsverktøy som brukes av mange av verdens ledende bedrifter. Metoden innebærer at teamet setter hårete mål for sitt arbeid hvert kvartal som senere deles med resten av bedriften. Dette sørger for at målene blir nøye fulgt opp og er konsistente. OKR er bygget på to etablerte prinsipper, Management by Objectives (MBO) og SMART(ØF) – derav Objectives og Key Results. Objective er den store og ambisiøse visjonen for hvor vi ønsker å være før neste kvartal. Key Results er målbare milepæler som bygger oppunder Objective og er alle byggestener til hvordan vi kan oppnå den store visjonen. 

OKR og SMART mål

Hvor kommer OKR inn i SMART mål? Når vi definerer Key Results bør de også følge SMART modellen. På den måten sikrer vi at målene blir ambisiøse, men samtidig oppnåelige og motiverende å jobbe mot!


Legg igjen en kommentar