HomeSiste nyttTips og RådÅtte arbeidsvaner for ferie med god samvittighet

Åtte arbeidsvaner for ferie med god samvittighet

Noe av det viktigste for at idrettsutøvere skal kunne trene hardt, effektivt og ofte er at de har gode
rutiner for restitusjon. Under restitusjonen kan vi få hentet oss inn igjen, og vi blir klare for mer
trening.

På samme måte som at musklene blir utsatt for stress når vi trener, blir kroppen og hodet også utsatt
for stress på jobben. Det er derfor fri, og feriene blir nøkkelperioder for restitusjon. Det betyr at du
har en mulighet til å hente deg inn igjen, og gjøre deg klar for nye prestasjoner. Det blir lettere hvis
du klarer å ta pause med god samvittighet.

 

Her er åtte arbeidsvaner som gjør at du kan komme dit.

1. Rydd skrivebordet for alle papirer unntatt de du jobber med for
øyeblikket
Bare synet av et skrivebord fullt av ubesvart post, diverse rapporter, eller andre papirer du skal se
over er nok til å skape forvirring, spenninger og bekymringer. Det å bli minnet på at det er en million
ting som skal gjøres, men ikke tid nok til å få det gjort, er kun med på å skape unødvendig stress!
Charles Evans Hughes, tidligere amerikansk politiker og jurist, sa en gang at «Menn dør ikke av
overanstrengelse. De dør av bekymringer og fordi de prøver å gjøre for mange ting på en gang».

2. Jobb målrettet
Hva er de viktigste målene for deg å nå før du tar kvelden, fri eller ferie? Et tips er å bryte målene ned
i ukemål. Hva skal du ha nådd innen innen første kvartal? Eller 21 desember.

3. Prioriter og ranger aktivitetene dine
Hvilke aktiviteter er viktige for å nå målene dine, og hvilke haster? Forfatteren av boken «Tyranny of
the urgent», Charles E. Hummer, skildrer en tendens hvor vi bruker mesteparten av tiden vår på ting
som haster. Han kaller dette fenomenet for «Hastverkets tyranni». Det vil si at vi bruker mye tid på
ting som er viktig og som haster. Videre bruker vi en del tid på ting som ikke er viktige, men som
haster. Resultatet blir at vi ofte glemmer de sakene som er viktige, men som ikke haster. Det er
typisk her strategisk arbeid og planlegging ligger.

 

Avhengig av hva som er viktig for deg, kan du bruke figuren over til å sortere dine arbeidsoppgaver.
Da kan du sørge for at de viktige oppgavene, som ikke haster, også blir ivaretatt!

Marshall Goldsmith skriver i sin bok What got you here, won´t get you there at mange ledere
bruker mye tid på å lage stadig nye to do-lister. Det de ikke bruker mye tid på derimot, er å finne ut
av hva de faktisk ikke trenger å gjøre. Hans tips er derfor å tenke seg nøye om, og skrive ned alle de
tingene du ikke trenger å gjøre i en «Not to do-list». Det er ofte de aktivitetene som ikke er viktige, og
som ikke haster. Da får du frigjort tid og energi!

4. Lag en timeplan
Enten du bruker en fysisk to-do liste, eller setter aktivitetene inn i kalenderen: Angi tidsfrister for
hver oppgave, og beregn hvor mye tid som vil kreves for å fullføre oppgaven. Pass på at du avslutter
én oppgave, før du begynner på en annen. Hvis du vet at det alltid kommer en rekke uanmeldte
oppgaver som stjeler tid, sett av plass til disse oppgavene i kalenderen. Et eksempel er å sette av to
timer om dagen til uforutsette oppgaver.

5. Lær deg å delegere!
Mange ledere ender opp som en flaskehals for produktivitet fordi de aldri lærer seg å deleger, men
insisterer på å gjøre alt selv. Det er vanskelig å lære seg å delegere ansvar. Hvorfor? Fordi vi ser de
kortsiktige fordelene ved å gjøre ting selv. Vi vet at ting blir gjort på den måten vi vil at de skal gjøres,
det går raskere å gjøre det selv enn å delegere, og vi er sikre på at kvaliteten er på topp. På den andre
siden er delegering kjernen i lederskap. Det innebærer å gi en medarbeider ansvar for oppnåelse av
et bestemt resultat, samtidig som at du gir personen myndighet til å ivareta dette ansvaret.
Resultatet vil bli at du får frigitt tid til mer overordnede og viktigere arbeidsoppgaver og ikke blir så
bundet opp i detaljer. På lengre sikt skaper dette en utvikling av dine medarbeidere slik at de blir mer
selvdrevne og produktive – hvilket igjen skaper bedre resultater.

6. På slutten av arbeidsdagen, se over neste dag
Sett av 10 minutter på slutten av arbeidsdagen til å se over og planlegge dagen etter. Ofte blir vi
stresset fordi vi føler vi ikke har kontroll. Når du setter deg ned med faktaene, og får en oversikt over
aktivitetene, eller oppgavene du må gjøre framover, vil det hjelpe deg å overvinne eventuelt stress
og uro.

7. Planlegg oppstarten
Har du lengre fri, sørg for å ha planlagt hva du skal gjøre første uken eller dagen etter ferien, før du
tar ferie. Dette gjør at du unngår et effektivitetstap, samtidig som det bidrar til å gi deg ro – slik at du
kan ta ferie med god samvittighet!

8. Når du tar dagen, lev i dag!
Når du har tatt dagen, forsøk å leve i dag, nå.. Fokuser på situasjonen der og da, og ikke la deg stresse
av ting du skulle ha gjort, eller ting du skal gjøre når du kommer på jobb. Hvis du får tanker, eller
ideer som er jobb-relatert, noter dem heller ned i en notatliste.