HomeSiste nyttTips og RådOKR som prosjektstyringsverktøy

OKR som prosjektstyringsverktøy

 

Å bruke riktig prosjektstyringsverktøy vil hjelpe deg å lykkes med prosjektene dine. I denne artikkelen vil du få en innføring i hvordan du kan bruke OKR-rammeverket som prosjektstyringsverktøy. Du kan enkelt planlegge og utføre prosjektene dine knyttet opp mot bedriftsstrategien.

 

Et prosjektstyringsverktøy hjelper organisasjoner med å få oversikt og kontroll over små og store prosjekter. Når et prosjekt planlegges er det først og fremst viktig at du setter opp noen rammer for prosjektet. I tillegg til en prosjektbeskrivelse bør du ha med mål, målgruppe og ønsket resultat.

 

Ta i bruk et prosjektstyringsverktøy

I planleggingsfasen av prosjektet ditt må du ikke falle for fristelsen å først definere en rekke oppgaver som må gjøres. Med denne fremgangsmåten vil du ganske snart stå uten retning og mål, og dermed mangle det som er ment å guide deg gjennom hele prosjektet.

 

For å sørge for kontinuerlig fremdrift og smidig samarbeid bør du bruke et verktøy for prosjektet ditt. Mange bruker enklere programvarer som Microsoft Word, Powerpoint og Excel. Andre bruker forskjellige digitale plattformer som er mer spesifikke verktøy for prosjektstyring. Uansett hvilket verktøy du har brukt i tidligere prosjekter bør du vurdere å ta i bruk et rammeverk for å strukturere prosjektet ditt. Dette vil kunne hjelpe deg hele veien fra oppstart til avsluttet prosjekt.

 

Prosjektstyringsverktøy og OKR

Undersøkelser viser at mindre enn halvparten av alle prosjekter fullføres innen budsjett, og kun 29 % fullføres i tide. Hele 11,4 % av ressurser kastes jevnlig bort på grunn av dårlig prosjektledelse. Det lønner seg altså å se på fremgangsmåte og rammer før du for alvor setter i gang med prosjektstyring.

 

Ved å ta i bruk OKR-rammeverket for prosjektstyring kan du på en meget strategisk og effektiv måte knytte prosjektets strategi sammen med bedriftens strategi På den måten blir prosjektet en naturlig og integrert del av bedriftsstrategien.

 

Du som er kjent med OKR-rammeverket vet at det består av hovedmål (Objectives) og delmål (Key Results). Rammeverket operasjonaliserer bedriftsstrategien og knytter sammen mål på tvers av organisasjonen.

 

Når bedriften har satt hovedmål og delmål for kommende periode er det på tide å ta frem praktiske oppgaver for forskjellige prosjekter. På denne måten kan OKR-rammeverket brukes som prosjektstyringsverktøy og bidra til prosjektets suksess.

 

Men hva er den strategiske hovedforskjellen mellom prosjektstyring og OKR? Prosjektstyring er en måte å organisere et prosjekt på, mens OKR-rammeverket fokuserer på retning, beregninger og resultater. Nettopp derfor er det meget effektivt å basere prosjektstyringen på OKR-rammeverket.

 

Bruk en OKR-programvare til prosjektet

Hvordan kan du praktisk bruke OKR som prosjektstyringsverktøy? Det smidigste er å ta i bruk en OKR-programvare i bedriften din. Sett opp bedriftsstrategiene deres der og du er klar til å integrere prosjektet ditt i programvaren.

 

 

Futureworks’ OKR-plattform kan enkelt brukes som prosjektstyringsverktøy. Når du skal planlegge for prosjektet der kan du enten sette opp prosjektmål i den ordinære bedriftsstrukturen eller legge inn separate prosjekter.

 

Du kan for eksempel organisere et prosjekt ved å legge til to personer fra tech-avdelingen, en fra markedsføringsavdelingen og en fra utlandet. Det er også mulig å opprette et konsulentbasert prosjekt som inkluderer personale som er leid inn.

 

Selv små selskaper kan få nytte av programvaren. Du kan bygge team og prosjekter akkurat slik det passer deg. Gjennom noen tastetrykk velger du hvem som skal ha adgang til prosjektene og du kan enkelt organisere flere underavdelinger og tilpasse dem.

 

Programvaren gir deg enkel oversikt over alle hovedmål og delmål  relatert til prosjektet og i bedriften som helhet. Når målene er satt kan du lage oppgaver med tidsfrist, hvor du enkelt kan se status, hvem som er ansvarlig og hvilke mål oppgavene er knyttet til.

 

 

 

 

 

 

Futureworks som prosjektstyringsverktøy

Du har fått en kort innføring i hvordan du kan bruke OKR og Futureworks som prosjektstyringsverktøy i selskapet. Futureworks’ OKR-plattform gir deg full kontroll over bedriftens målstyring og prosjektstyring.

 

Programvaren er basert på brukernes behov og det som vil gi mest verdi i arbeidshverdagen. Nettopp derfor er Futureworks meget godt likt. Det er enkelt, og du trenger ikke å være veldig teknisk for å bruke det. Verktøyet fungerer for alt fra mindre team med en håndfull ansatte til større selskaper med tusener av medarbeidere.

 

«Jeg har jobbet med Futureworks i tre ulike divisjoner hos Evry, et selskap med mer enn 9000 ansatte. Alle tre ganger har vi skapt resultater utover det vi trodde var mulig.»

–- Rune Kilstad, Senior Vice President, Evry AS

 

 

 

 


Legg igjen en kommentar