HomeSiste nyttTips og RådÅ skrive OKR — beste praksis

Å skrive OKR — beste praksis

Prosessen med å sette mål med OKR anbefales å være fleksibel og justerbar underveis. Samtidig vil noen få, gode tips rekke langt for å sikre at selskapet har et sett med tydelige og klare mål å jobbe mot. Her får du råd om beste praksis for å skrive OKR.

 

  1. Start med å definere Objectives (hovedmål) på toppnivå i organisasjonen. Dette er de strategiske hovedmålene som vil kreve samarbeid, og som knytter forskjellige avdelinger og team sammen om å gå i en felles retning.
  2. Hold deg til tre til fem hovedmål på hvert nivå i selskapet. For mange hovedmål kan ta fokus bort fra det som virkelig er viktig.
  3. Hovedmål må være handlingsrike og samtidig ambisiøse. De er gjennombruddsmål som skal få deg til å føle deg litt ukomfortabel.
  4. Hvert hovedmål bør ha tre til fem Key Results (delmål). Sammen må delmålene bidra til å realisere hovedmålet.
  5. Hvert delmål skal være målbart. Det skal være lett å se om det er blitt oppnådd eller ikke.
  6. Samkjøring er et sentralt aspekt med OKR-prosessen. Dette betyr at delmål til en avdelings hovedmål kan bli et hovedmål for noen av medlemmene i gruppen. Tilsvarende kan delmål fra administrerende direktør bli hovedmål for ledere i de ulike avdelingene.
  7. Tillat avdelinger og enkeltpersoner med å opprette 1-2 av sine OKRer. En sunn blanding av topp/ned og ned/opp OKR-er på hvert nivå er med på å øke ansattes engasjement og oppmuntrer til kreativitet og innovasjon.

 

Noen eksempler på OKR-er

Jeg vet det kan være vanskelig å vite hva som er beste praksis for å lage gode hovedmål og delmål. Derfor har jeg satt opp noen eksempler som kan hjelpe deg på veien mot å lage dine OKR-er. Eksemplene er både fra Futureworks og noen av våre kunder.

 

OBJ. Vi er utrolig gode, og vi er best i alt vi gjør!

KR 1. Resultat grad blir økt fra 5,5% til 10%

KR 2. Vi scorer over 8 eller mer på medarbeiderundersøkelsen i 2020

KR 3. Vi scorer 8 eller mer på KTI i 2020

 

OBJ. Vi er den største og mest foretrukne salgskanalen til XXX

KR 1. Vi leverer minst 35% av alle salg til XXX

KR 2. Vi har 0 urealiserte salg og jobber strukturert mot å eliminere urealiserte salg.

KR 3. Vi har 0 «red flags»

KR 4. 80 salg med etablering (OTC)

OBJ. Vi er den foretrukne partneren i våre nøkkelsegment

KR 1. Signert 50 kunder fra en liste med utvalgte partner kunder

KR 2. Vinne tilbake 10 kjøpende kunder

KR 3. Hit rate på over 60%

 

Husk at OKR ikke er en samling av toppnivåmål for selskapet. Det må diskuteres og skape en felles forståelse for hvorfor vi setter OKR, og hvordan vi skal jobbe med OKR-ene fremover i selskapet.

 

 

Les også: «Eksempel på oppsett av OKR

 

 

Oppsummering av beste praksis for å skrive OKR

  • Et objective er et hovedmål som ganske enkelt skal oppnås, hverken mer og ikke mindre. Per definisjon er hovedmål meningsfulle, konkrete, handlingsrike og ideelt sett inspirerende. Når de er satt riktig gir hovedmålene retning og fokus.
  • Ett eller flere key results er delmål, en standard som måler hvordan vi skal nå hovedmålet. Delmål er spesifikke, tidsbestemte, aggressive og realistiske. Men mest av alt målbare (SMART). Du har enten nådd delmålet eller du har det ikke. Det finnes ingen gråsoner eller rom for tvil.

 


Legg igjen en kommentar