HomeSiste nyttTips og RådOKR resultatmøter

OKR resultatmøter

Visste du at 67% av alle interne møter er vurdert som ineffektive av ledere og ansatte? Eller at 2 av 5 arbeidsdager blir brukt til interne møter? Dette er virkeligheten for mange selskaper i dag. Ved å gjennomføre OKR resultatmøter vil teamene dine veiledes til å oppnå høyere effektivitet og bedre resultater.

Oppsummering

OKR resultatmøter gir en ny arbeidsmåte som vil akselerere resultater gjennom fokusert og bevisst arbeid til de aktivitetene som betyr mest for resultatoppnåelse. I følge Paretos prinsipp skaper 20% av vår innsats 80% av resultatene, og nøkkelen til å vokse eksponentielt i enhver virksomhet er å gjøre nettopp dette. Det er imidlertid også den vanskeligste tingen å gjøre. Fordi det er så mange distraksjoner i våre omgivelser som krever og eller tar vår oppmerksomhet. Disse distraksjonene er vanligvis de 80% som oppfattes som viktig og/eller haster der og da. Men det er akkurat disse distraksjonene som gjør det vanskelig å ha fokus på de viktigste 20% (effektiv sone) som virkelig utgjør en forskjell på resultatene våre. 

Så om du bruker en time i den «effektiv sonen» vil det gi deg 8 “verdipoeng” mens åtte timer brukt i “distraksjon sonen” vil gi deg 2 “verdipoeng”. I løpet av en uke sammenlignes dette med enten å skape 160 “verdipoeng” ved å fokusere på de 20% viktigste oppgavene, eller å generere 10 “verdipoeng” ved å fokusere på de 80% mindre viktige oppgavene (distraksjonene).

Så! Forestill deg nå hva som ville skje hvis du bruker 80% av tiden din i den effektive sonen med fokus på de viktigste tingene, og du kun bruker 20% i distraksjon/etterspørsel/illusjon sonen?

Dette representerer en veldig stor mulighet for å øke effektivitet, salg, omsetning og resultat.

I alle selskaper, bør teamene være hyper fokuserte på de viktigste tingene som skaper resultater.

Realiteten er at de fleste selskaper mister fokus og “reagerer” på de tingene som «virker» viktig og presserende. De sprer energien sin over mange mindre viktige oppgaver i stedet for å fokusere på de tingene som betyr mest. OKR resultatmøter fra Futureworks holder teamet og resultatene der de skal være!

Grunnene til at møter er ineffektive

Vi mener at OKR resultatmøter er blodpumpen i selve selskapet. Det er ”organet” som gir fokus og dermed gir energi til selskapet. Møter som har dårlig standard, skaper lav energi og prestasjon. Møter med høy standard, skaper høy energi og prestasjon. Så hvorfor tar vi ikke bedre vare på dette viktige organet i organisasjonen vår? Hvorfor er møter så ineffektive?

Statistikk viser at:

  • 67% av interne møter er rangert som «ineffektive» av ledere
  • 80% er opptatt med pc/mac/ipad eller telefon i møter
  • 70% av de ansatte er ikke engasjerte i prioriteringene og målene
  • 90% av de ansatte kjenner ikke selskapets visjon, verdier eller strategi
  • 84% av de ansatte vet ikke sine egne prioriteringer

Statistikk forteller oss at de fleste selskaper ikke har en gjennomførbar modell for å utføre effektive møter som setter fokus på riktige aktivitet for resultat.

I løpet av de siste 10 årene har vi hjulpet organisasjoner med å tenke nytt og utforme hvordan de gjennomfører sine møter. Gjennom en bevisst oppmerksomhet om hva møter skal handle om, har vi hjulpet bedrifter med å implementere en effektiv struktur for å forbedre fokus, ansvarlighet, samarbeid og resultater.

6 trinn for effektive OKR resultatmøter

1. Gode nyheter – både forretningsmessing og personlig med fokus på OKR

2. KPI/måltall – er vi på riktig vei til resultatene våre?

3. Salgstrakt – salgsprosesser og muligheter, vunnet / tap

4. Saker, Informasjon, Risiko – viktige spørsmål og beslutninger

5. Actions (initiativ) – ansvarlig liste for handlinger, oppgaver og prosjekter

6. Prioriteringer – viktigste fokus og mål for neste uke 

Les mer om hvordan du “Gjennomfører et OKR resultatmøte”


Legg igjen en kommentar