HomeSiste nyttTips og RådEffektiv virksomhetsstyring

Effektiv virksomhetsstyring

 

I denne artikkelen lærer du om hva virksomhetsstyring er og hvordan du best kan bruke det i selskapet for økt struktur og organisering. Du vil også få tips om et kraftig rammeverk for effektiv mål- og virksomhetsstyring.

 

Virksomhetsstyring (også kalt Performance Management og eierstyring) handler om å etablere ledelsesprosesser og mekanismer for å organisere, administrere og lede et selskap til et ønsket resultat. For å styre og utvikle virksomheten brukes selskapets ressurser på en strategisk måte. Ledelsen definerer retningen for selskapet og sammen planlegges det hvilke handlinger som kreves for å oppnå det ønskede resultatet.

 

Hva er virksomhetsstyring?

I bunn og grunn handler det om å sette mål for bedriften og lage en plan for hvordan målene skal oppnås. En effektiv og gjennomtenkt plan for virksomhetsstyring er avgjørende for å oppnå bedriftsmålene.

 

Selv om hovedansvaret ligger hos ledelsen og administrerende direktør eller daglig leder, vil andre ledere utenfor ledergruppa også spille en viktig rolle i utførelsen av virksomhetsstyringen.

 

Vi kan dele inn virksomhetsstyring i tre skritt:

  1. planlegging av mål
  2. praktisk gjennomføring av målene
  3. oppfølging av resultat

 

Planlegging av mål

For å kunne planlegge for praktiske mål i virksomheten må overordnede bedriftsmål fastslås. Bedriftens visjon, misjon, verdier og varemerke er viktige hjørnesteiner som legger fundamentet for alt det bedriften skal foreta seg.

 

Når strategien er på plass kan dere planlegge for bedriftens overordnede mål og operasjonelle mål i en gitt periode. Dette inkluderer budsjett og bruk av interne og eksterne ressurser. Spør deg selv: «Hvordan kan vi investere ressurser mest effektivt og på en måte som hjelper oss å nå våre overordnede bedriftsmål?».

 

Det finnes forskjellige retninger og metoder for virksomhetsstyring. OKR-rammeverket er et meget effektivt rammeverk og har økt i popularitet siden 2000-tallet. OKR står for Objectives & Key Results, hovedmål og delmål på norsk. Det er en fantastisk metode for virksomhetsstyring på tvers av avdelinger og team i selskapet.

 

OKR-rammeverket handler om å konvertere selskapets strategi til tydelige definerte mål. Det er en transparent metode for målstyring som involverer de ansatte på alle nivåer i selskapet. Metoden gjør det lettere å holde fokus og prioritere de arbeidsoppgavene som er viktigst her og nå. For hvert hovedmål utvikles det 3–5 delmål som til sammen inneholder det som må til for å oppfylle hovedmålet.

 

Praktisk gjennomføring av målene

For å få til en praktisk gjennomføring av mål- og virksomhetsstyringen må avdelingene knytte bedriftsstrategien sammen med den finansielle planleggingen. Oppgaver og aktiviteter som er nødvendige for oppnåelsen av delmål og hovedmål, tas frem.

 

Oppgavene skjer på individnivå og på teamnivå og innebærer at nåværende ressurser og eventuelt nye ressurser må tas i bruk. Alle avdelinger og team er involvert i oppnåelsen av bedriftens hovedmål og samarbeider på tvers for å lykkes.

 

Oppfølging av resultat

En meget viktig del i virksomhetsstyringen er kontinuerlig oppfølging. En forutsetning for å kunne følge opp resultat i selskapet er å bruke de riktige nøkkeltallene i målene. Smidig resultatoppfølging krever veldefinerte nøkkeltall som integreres i delmålene.

 

Det er vanlig å følge opp målene kollektivt i selskapet flere ganger per år. I tillegg må en hyppigere oppfølging gjøres på teamnivå eller avdelingsnivå for å sikre at målene nås.

 

En god rutine for mål- og virksomhetsstyring er å ha ukentlige oppfølgingsmøter der teamets eller avdelingens delmål og hovedmål følges opp. Dette sikrer både effektivitet og resultat i arbeidshverdagen. Kanskje oppgavene må justeres etter en tid? Det kan også være behov for å skaffe nye ressurser og omfordele finansielle investeringer. Korte, ukentlige oppfølgingsmøter som er godt planlagte er gull verdt for effektiv virksomhetsstyring.

 

Lytt til OKR-podden: Hva og hvorfor OKR?

 

Erfaringer med OKR som virksomhetsstyring

Carl-Wilhelm Vedvik, COO (Tidligere CEO) for markedsføringsplattformen Adline, forteller i OKR-podden at jobben i Adline var den første lederstillingen hans. Han trengte en metode for virksomhetsstyring som kunne hjelpe ham i den nye rollen.

– Da jeg startet i Adline måtte jeg ha en måte å lede selskapet på. Jeg ble pushet av en kollega til å lære mer om OKR. Jeg kjøpte en bok på temaet, Measure What Matters og googlet OKR, forteller Vedvik.

 

Med støtte fra ledelsen bestemte han seg ganske raskt for å implementere OKR i selskapet og fikk hjelp av OKR-coach Kim Leinan fra Futureworks. For å få med de ansatte på konseptet begynte han å lage hovedmål og delmål sammen med dem. Deretter tok de i bruk ukentlige statusmøter.

 

Vedvik gir bedriftsledere tre tips for god virksomhetsstyring:
1. Sett opp OKR-er sammen med de ansatte.

  1. Lag verdier som du og de ansatte brenner for og synes er kule.
  2. Gi frihet til de ansatte, men følg de opp ofte nok.

 

Mange selskaper som tar i bruk OKR-rammeverket merker ganske raskt at effektiviteten, motivasjonen og samarbeidet øker hos de ansatte. Dette gjenspeiler seg også i selskapenes omsetning og resultat, hvilket er målet med virksomhetsstyring.

 

Lær deg mer om OKR-virksomhetsstyring

Når du bruker OKR-rammeverket kan delmål utformes ved hjelp av SMART-metodikken. Du kan også bruke KPI, som er et av de mest brukte målstyringssystemer i verden. Disse velkjente og mye brukte metodene bidrar til at det er enkelt å komme i gang med OKR-rammeverket.

 


Legg igjen en kommentar