HomeSiste nyttTips og RådOKR-målstyring – for en effektiv arbeidshverdag

OKR-målstyring – for en effektiv arbeidshverdag

OKR-målstyring er et populært rammeverk som bidrar til en effektiv organisasjonsstruktur. I denne artikkelen vil du oppdage hvordan et OKR-verktøy kan effektivisere arbeidshverdagen på tvers av selskapet.

 

OKR-målstyring – fra Google til norske selskaper

OKR (Objectives & Key Results) er en kraftig og effektiv metode for målstyring. Helt siden OKR-rammeverket ble mer popularisert på 1990- og 2000-tallet har stadig flere selskaper begynt å ta det i bruk. Noen viktige grunner til dette er at det skaper bedre struktur og økt effektivitet. Etter at John Doerr introduserte OKR til Google i 1999 ble rammeverket integrert som en del av Googles DNA. Ifølge Google selv er OKR en viktig nøkkel til den store veksten de har hatt gjennom de siste årene. 

 

Larry Page, med-grunnlegger av Google, uttrykker det slik i boka Measure What Matters av John Doerr: OKR-er har ledet oss til 10 ganger vekst mange ganger. De har kanskje til og med hjulpet oss med å gjøre vår vanvittig dristige misjon om å «organisere verdens informasjon» oppnåelig. OKR-er har holdt meg og resten av selskapet på rett spor når det har betydd mest.

 

Da Google vokste og ble et av de mest verdifulle selskapene i verden økte også populariteten til OKR-rammeverket. Du skal imidlertid være klar over at OKR i seg selv ikke fikser alle problemer i selskapet. Det er et verktøy som må brukes på riktig måte før du kan se gode resultater. 

 

Rammeverket har hatt en meget positiv virkning på mange selskaper – også i Norge. Finn, Sparebank 1, Norges Idrettsforbund, Redd Barna, Foodora og Oda er eksempler på noen kjente norske selskaper som bruker OKR-rammeverket for målstyring. På global basis kan vi nevne selskaper som Microsoft, Amazon, LinkedIn, Spotify, Netflix og Airbnb.

 

Hvordan OKR-målstyring kan løfte selskapet

Ved å ta i bruk OKR på riktig måte vil du kunne beholde kontrollen, samtidig som medarbeiderne blir mer delaktige i målformulering og målstyring. Selskapet kan raskt endre kurs hvis omstendighetene krever det. I tillegg vil OKR bidra til:

  • engasjerte og motiverte medarbeidere
  • økt produktivitet
  • enklere delegering av ansvar

 

«OKR-er lar alle i organisasjonen se hva andre jobber med. Enkeltpersoner kan se viktigheten av deres bidrag til teamet. Ledere kan se hvordan målene deres blir implementert av team gjennom hele organisasjonen og sette i gang diskusjoner for å holde arbeidet på rett spor.»

– Jennifer Perret, Principal Group Program Manager på Microsoft.

 

Alle disse faktorene bidrar til transparens og effektivitet. Hver medarbeider kan enkelt følge hvordan det individuelle arbeidet direkte påvirker hovedmål, delmål og den overordnede bedriftsstrategien i selskapet.

 

Vil du lære mer? Lytt til OKR-podden: Smidig målstyring

 

OKR-målstyring med Futureworks

Når selskaper begynner med OKR-målstyring er det ikke uvanlig at de har erfaring med å bruke Office-pakken eller lignende programvare som verktøy for OKR-ene sine. Før eller siden innser de at det går mye tid til administrasjon av målene på tvers av selskapet. I stedet for at OKR blir et effektivt verktøy går mye tid til spille. 

 

Selve implementeringsprosessen spiller altså stor rolle for hvorvidt du kommer til å oppnå suksess eller ikke. Å få hjelp av en erfaren OKR-coach sammen med et godt OKR-verktøy vil kunne utgjøre en stor forskjell.

 

Futureworks er en norsk plattform for selskaper som ønsker en kraftfull metode for OKR-målstyring. Verktøyet hjelper selskaper og ansatte med å fokusere, samarbeide, gjennomføre og øke sine resultater. Futureworks kan integreres med Microsoft Teams og Slack for en sømløs bedriftsløsning. 

 

OKR-plattformen bidrar til:

  • stor transparens
  • økt autonomi og prestasjon
  • oppdateringer av målprogresjon i sanntid
  • bedre samarbeid gjennom effektiv møteagenda

 

En digital møteagenda

For å sikre fremdrift og smidig OKR-målstyring har Futureworks utviklet en digital møteagenda som brukes til effektive møter hver uke. Der kan du dokumentere de ukentlige statusmøtene, samle alt på ett sted og sørge for at informasjonen er tilgjengelig når teamet ditt trenger den. Ved å bruke denne agendaen sikrer du ikke bare fremdriften for målstyring, men også at medarbeiderne kommer til møtet forberedt. Slik vil samarbeidet og effektiviteten i selskapet kunne øke betydelig.

 

Kim Rune Lind, Security Manager i Schneider Electronic, forteller om hvordan møtene deres ble mer effektive etter at de tok i bruk Futureworks:

 

«Futureworks er verdsatt og respektert i vår bedrift. På grunn av at det fokuserer på hvilke tiltak som gjør at vi når våre mål har verktøyet hatt stor innvirkning på våre møteresultater. Vi er blitt mer fokuserte, resultatorienterte, resultatansvarlige og strukturerte, og vi kommer bedre til poenget i våre diskusjoner. Det er viktig for oss å passe på at alle forlater internmøtene vel vitende om hva som er forventet av dem for at de skal nå våre felles mål, både de kortsiktige og de langsiktige. Jeg vil på det sterkeste anbefale dette for enhver organisasjon som ønsker å prøve en ny metode for å forbedre effektivitet, fokus og samkjøring.»

 


Legg igjen en kommentar