HomeSiste nyttTips og RådEksempler på SMART-mål for din bedrift

Eksempler på SMART-mål for din bedrift

I denne bloggposten får du syv eksempler på SMART-mål og hjelp til å skape egne spesifikke mål for bedriften. Ved å bruke SMART-modellen i målformuleringen øker sjansene for at målene oppnås.

SMART, eller SMARTØF som er en utvidelse av det mer kjente akronymet SMART, er en velkjent metode for å sette mål. Metoden er sentrert rundt arbeidsinnsats og er utviklet for å sikre at målet oppnås. 

SMART-akronymet står for:

 • Spesifikt
 • Målbart
 • Attraktivt
 • Realistisk
 • Tidsbegrenset

Utvidelsen Ø og F står for økologisk (bærekraftig) og formulert positivt – egenskaper det kan være viktig å huske på.

Mer om SMARTØF-akronymet.

Syv eksempler på SMART-mål

1. Mål: Øke omsetningen i bedriften

Eksempel på mål formulert gjennom SMART-modellen: Økt omsetning med x antall kroner i det neste kvartal ved å skaffe fire nye kunder.

Målet er spesifikt og målbart der x antall kroner defineres. Det er realistisk og tidsbegrenset fordi det er satt til å oppnås i det neste kvartalet. I tillegg er målet formulert på en måte som sier noe om hvordan det skal oppnås, nemlig ved å skaffe fire nye kunder. Dermed er det enkelt å følge med på progresjon underveis.

2. Mål: Forbedre responstiden for kundeservice

Eksempel på mål formulert gjennom SMART-modellen: Forbedret responstid i saksbehandlingssystemet med tre timer i løpet av et år ved å ansette to nye medarbeidere.

Målet er spesifikt og avgrenset til å gjelde kundeservice og responstiden kan måles underveis. Videre er målet tidsbegrenset til et år. Hvorvidt det er realistisk avhenger blant annet av bedriftens størrelse og omsetning.

3. Mål: Effektivisere virksomheten

Eksempel på mål formulert gjennom SMART-modellen: Økt effektivitet i arbeidshverdagen ved å implementere OKR-rammeverket for målstyring i hele selskapet i løpet av et og et halvt år.

Målet er spesifikt fordi det er tydelig at det dreier seg om å implementere et OKR-rammeverk. Fremdriften kan måles underveis som rammeverket gradvis rulles ut i organisasjonen. Målet er også tidsbegrenset og realistisk fordi det er definert at det skal oppnås innen halvannet år. 

Vil du lære mer? Lytt til OKR-podden: «Hva og hvorfor OKR?»

4. Mål: Utvide selskapet til flere byer

Eksempel på mål formulert gjennom SMART-modellen: Etablere to filialer i Bergen og Stavanger innen de neste fire årene ved å ansette flere og investere 100 millioner kroner.

Dette er et spesifikt mål fordi det er definert at bedriften ønsker å etablere to filialer i Bergen og Stavanger. Målet er også tidsbegrenset fordi dette etter planen skal skje innen de neste fire årene. Dermed er målet også målbart og attraktivt. For å avgjøre om det er realistisk trenger vi mer info om bedriften.

5. Mål: Ta frem mer markedsføringsmateriale

Eksempel på mål formulert gjennom SMART-modellen: Produsere minst fem forskjellige typer digitale markedsføringsmaterialer per kvartal i 2023. 

Dette målet er spesifikt og målbart fordi det dreier seg om å produsere minst fem ulike typer digitale markedsføringsmaterialer. Videre er målet også både tidsbegrenset og attraktivt. Hvorvidt det er realistisk avhenger av øvrig arbeidsmengde og hvor mange som er involvert.

6. Mål: Få flere besøkende til nettsiden

Eksempel på mål formulert gjennom SMART-modellen: Øke antall unike besøkende på nettsiden med 40 % i løpet av 2023.

Målet er spesifikt og attraktivt fordi det er snakk om å øke antall unike besøkende på nettsiden, målbart fordi målet er å øke antallet med med 40 % og tidsbegrenset fordi det skal gjøres i løpet av det kommende året. Totalt sett kan vi anta at dette er et realistisk mål som kan oppnås.

7. Mål: Kutte gjelden i bedriften

Eksempel på mål formulert gjennom SMART-modellen: Nedbetalt gjeld med 300 000 kr i løpet av neste år ved å midlertidig innføre en ansettelsesstopp i selskapet. 

Også dette målet er spesifikt, målbart og attraktivt, samt tidsbegrenset. Hvorvidt det er realistisk avhenger av selskapets økonomi og situasjon.

SMART-akronymet forklart 

Nå som du har sett eksempler på SMART-mål skal vi gi en nærmere forklaring av akronymet. Når du lager smarte mål anbefales en positiv formulering hvor du fokuserer på det du ønsker og ikke på det du ikke ønsker. 

Det er også en fordel å formulere målet i nåtid eller fortid, fremfor noe du ønsker å oppnå i fremtiden. Da setter du nemlig en positiv forventning om at målet faktisk blir oppnådd. La oss se nærmere på SMART-akronymet.

Spesifikt

Et godt mål er spesifikt og konkret, hvilket gjør det mulig å måle. Fokuset blir rettet mot hva du ønsker å oppnå og ikke detaljene rundt. Tenk på følgende når du skal sette mål:

 • vær tydelig
 • vær detaljert
 • sett et mål som er enkelt å huske

Målbart

Hvis du ikke kan måle det, hvordan kan du da vite om du har nådd målet eller ikke? For å gjøre det enkelt å evaluere måloppnåelse bør målet være konkret. På den måten blir det enkelt å se når du har nådd målet. SMART-mål kan med fordel måles i enheter som for eksempel:

 • antall
 • tid
 • vekt
 • lengde
 • kroner

Dette bidrar også til at målet blir spesifikt. Når du definerer målet er det viktig å tenke over hvordan du skal kunne vite om du er på vei mot å oppfylle målet. Sørg for at du kan måle fremgangen underveis slik at du også kan justere målet ved behov. 

Attraktivt 

Å sette et attraktivt og personlig mål vil kunne motivere deg på både kort og lang sikt. Dersom målet er viktig for deg på et personlig plan er det mer sannsynlig at du vil gjøre det som må til for å nå det. 

For å gjøre et mål attraktivt kan du forsøke å forestille deg situasjonen hvor målet er oppnådd. Hvordan føles det? Hvilken forskjell gjør det for bedriften?

Realistisk

Vær ærlig med deg selv og de rundt deg om hva det er realistisk å oppnå. Spør deg selv følgende spørsmål: 

 • Er det realistisk å nå målet? 
 • Har du alle nødvendige ressurser? 
 • Har du den tiden og energien som skal til? 
 • Trenger du noen nye ferdigheter?
 • Trenger du noen spesifikke gjenstander eller tjenester? 

Når du har svart på disse spørsmålene bør du vurdere hvorvidt du kan få tak i det du trenger for å kunne oppnå målet. 

Tidsbegrenset

Sett en tidsbegrensning for målet ditt. Dette sørger for at du får en reell tidsfrist å forholde deg til og gjør det mulig for deg å ha oversikt over når arbeidet må væreutført. Du kan også med fordel sette opp en tidsplan for måloppnåelsen slik at tiden kan fordeles smart og effektivt. Da vil du enklere kunne estimere hvor lang tid hver oppgave tar. Det gir også tidspress og kan bidra til bedre effektivitet i arbeidet.

Bruk SMART-mål sammen med OKR for bedre målstyring

Du kan med fordel bruke SMART-mål sammen med OKR-målstyring. OKR står for Objectives and Key Results (hovedmål og delmål på norsk). Det er et effektivt rammeverk for mål- og resultatstyring som samkjører mål på tvers av avdelinger i selskapet. OKR er et verktøy som hjelper selskaper med å avgjøre hvordan de skal prioritere ressursene sine. Rammeverket brukes av fremgangsrike selskaper i Norge og verden rundt.

SMART-modellen er et godt utgangspunkt når du formulerer delmål (key results). I og med at delmålene sammen bidrar til å oppnå hovedmålene, vil SMART-målene være en del av en samkjørt og effektiv målstyring i selskapet. 

Vil du lære mer om OKR-målstyring?

Du har sett flere eksempler på SMART-mål og fått en kort innføring i hvordan SMART-modellen kan brukes sammen med OKR-målstyring. Er du klar for å ta SMART-mål til neste nivå? Ved å ta i bruk OKR-rammeverket vil du kunne integrere SMART-målene i en større sammenheng og få mye mer ut av målstyring i bedriften.

Les mer om OKR og hvordan du kan implementere det i bedriften din 


Legg igjen en kommentar