HomeSiste nyttTips og RådHva har OKR med tillit å gjøre?

Hva har OKR med tillit å gjøre?

Ganske mye. OKR (Objectives & Key Results) handler om å prioritere det som er viktigst akkurat nå. Det handler om å engasjere medarbeidere, få alle til å trekke i samme retning, beholde oversikten og synliggjøre fremdriften og veien dit. 

Dersom en leder ikke er i stand til å få teamet sitt med på disse tingene, vil tilliten kunne lide som et resultat. Både tilliten fra medarbeiderne til lederen, fra styret til ledere, men også tilliten mellom medarbeiderne. 

For å kunne bygge tillit er det derfor avgjørende at alle ledd i organisasjonen føler seg inkludert i OKR-prosessen og målene som blir satt. 

Hva gjør manglende tillit med organisasjonen? 

Manglende tillit til ledelsen kan gjøre at arbeidskulturen forsures. Det kan oppstå mistrivsel, oppsigelser, mindre gode resultater og dårlig rykte som en konsekvens. 

Manglende tillit til medarbeidere kan også bidra til mikromanaging. 

Så hvordan kan OKR bidra til mer tillit i organisasjonen? OKR kan bidra til økt tillit i organisasjonen på flere måter – her er noen av de viktigste punktene: 

  • Transparanthet 
  • Struktur 
  • Motivasjon 
  • Kommunikasjon 
  • Kjennskap til strategi 

Transparanthet 

Åpenhet bidrar til økt produktivitet og samhandling. Når en organisasjon setter nye OKRs blir det transparent hvem som gjør hva, hva de ulike avdelingene og teamene har fokus på, og hva som må gjøres for å oppnå fremgang. 

Dersom en organisasjon opplever manglende tillit grunnet manglende integritet blandt ansatte, vil transparenthet kunne bidra noe til ansvarlighet overfor handlingene.

Med andre ord, OKR synliggjør og skaper tydelige rammer. 

Struktur 

OKR er også med på å skape struktur. 

Informasjonen man får fra OKR gjør at ansatte blir bevisst på hva som er viktig akkurat nå, og strukturerer arbeidet sitt deretter. 

Denne informasjonen gjør at mange klarer å prioritere tiden sin bedre, noe som igjen kan føre til at ledergruppen får økt tillit til den ansattes arbeid. 

OKR-verktøy er også med på å skape struktur. 

OKR-verktøy er et “samlested” for målene som er blitt satt. Verktøyet gjør at alle i bedriften kan se fremdriften av arbeidet som blir gjort, samt holde oversikt over målene og eventuelle omprioriteringer. 

Motivasjon 

OKR legger til rette for at de ansatte skal få se at deres arbeid har en reell innflytelse på bedriftens mål og utvikling. Dette gir formål og retning – og dermed motivasjon. 

Når enkeltpersoner ser hvordan deres bidrag til arbeidsplassen påvirker de overordnede målene, blir de mest sannsynlig mer motiverte og engasjerte i sitt arbeid. 

Følelsen av økt eierskap, tillit og ansvar skaper engasjement hos mange ansatte ettersom det gir en følelse av å være en del av noe større. 

Kommunikasjon 

OKR skaper en arena for samtaler og diskusjoner rundt hva som er prioritet akkurat nå. Det åpner opp for mange gode samtaler om bedriftens mål og visjoner. 

Ved å snakke om OKR innad i bedriften sørger man for at alle i virksomheten forstår viktigheten av bedriftens strategi.

Man kan snakke om OKR på planlagte OKR resultatmøter, på ukesmøter eller så enkelt som over en uformell kaffeprat på kontoret. 

Se 6 trinn for effektive OKR resultatmøter her

Kjennskap til strategi 

Medarbeidere kan oppleve økt kjennskap til strategi, verdi, eierskap til egne oppgaver og resultater når OKR blir en del av arbeidshverdagen. 

De ansattes tillit øker til selskapet gjennom at de selv får være med på å påvirke hvordan skuta beveger seg fremover. Med andre ord, ved å kjenne selskapets strategi så bidrar hele organisasjonen til å trekke i samme retning. 

Oppsummering 

OKR har mye med tillit å gjøre. 

OKR kan hjelpe organisasjonen med å strukturere seg riktig, bli åpnere, bli flinkere til å snakke sammen, bli motivert og fokusere på det som er viktig akkurat nå. 

Ved å samle organisasjonen rundt samme mål og retning, så skaper man tillit. 

Medarbeidere som opplever å bli stolt på, og som har tillit til ledelsen tar ofte større ansvar for å nå virksomhetens mål. Man kan derfor si at målstyring og tillit på mange måter henger sammen. 

Tillit til organisasjonen er en avgjørende faktor som legger grunnlaget for engasjement, eierskap og ansvarlighet blant de ansatte. 

La oss høre hvordan OKR har bidratt til økt tillit hos dere! Send oss en mail eller kommenter på våre Linkedin-sider.


Legg igjen en kommentar