HomeSiste nyttTips og RådEn effektiv forretningsstrategi – skritt for skritt

En effektiv forretningsstrategi – skritt for skritt

En forretningsstrategi handler om hvordan en bedrift kan oppnå en ønsket tilstand. For å lykkes trenger du blant annet å etablere en grunnleggende strategi med overordnede mål, som operasjonaliseres på alle nivåer i bedriften. Vi guider deg gjennom de viktigste skrittene til en solid strategi.

 

Digitalisering og hyppige endringer i hverdagen skaper både muligheter og problemer. Hvordan kan du få på plass en strategi som står sterkt i årene som ligger foran deg? Å lage en strategi er en ting, men å lykkes med å operasjonalisere forretningsstrategien er noe helt annet. Det er her utfordringen ligger hos de aller fleste bedriftsledere. Dersom du ønsker å etablere en sterk strategi som enkelt kan integreres i selskapet bør du lese videre. 

 

Grunnleggende forretningsstrategi: Hvem er dere?

For at du skal lykkes med forretningsstrategien må du først begynne med det mest fundamentale: Konkretisere bedriftens verdier, målgrupper, visjon og misjon. Hvem er dere? Hvem vil dere nå? Hva vil dere oppnå?

 

Bedriftens verdier og varemerke

Verdiene er kjernen i ethvert selskap og uttrykker hva dere står for – prinsippene og filosofien som ligger bak organisasjonen. Dette legger fundamentet for hele selskapet og tar styringen over hvor dere er på vei. Det setter tonen for selskapskulturen. Både ledelsen og de ansatte i selskapet må streve etter å leve ut disse prinsippene slik at omverdenen ser at selskapet er til å stole på.

 

Eksempler på verdier:

 • tillit
 • ærlighet
 • ansvarlighet
 • ledelse
 • innovasjon
 • kvalitet
 • enkelhet
 • kontinuerlig læring
 • ydmykhet
 • hardt arbeid

 

Se på selskapet som et individ. Hvert individ har en personlighet og karaktertrekk som uttrykkes gjennom verbal og ikke-verbal kommunikasjon, handlinger og utseende. Slik er det også med et selskap. La selskapet vise hvem dere er.

 

Målgruppe og segmentering

Produktet deres passer ikke alle like godt. Derfor er det viktig at dere velger ut noen segmenter fra markedet med utgangspunkt i hvem som får størst nytte av det dere vil tilby. Definer målgruppene deres og ta frem fiktive personaer basert på hypoteser og markedsundersøkelser. Hvis du ikke vet hvem du ønsker å nå er risikoen at bedriften feiler større. En definert målgruppe er et viktig og grunnleggende element i markedsføringsplanen for selskapet.

 

Bedriftens visjon

Når du definerer bedriftens visjon er fremtiden i fokus. Hvor er bedriften om fem til ti år? Visjonen kan handle om hvilken type bedrift dere ønsker å være og hva dere ønsker å oppnå. Den skaper en overordnet retning for selskapet og handler om hvorfor det eksisterer.

 

Fellestrekk for en god visjon:

 • ambisiøs retning
 • enkel og tydelig
 • klar sammenheng mellom nåtid og fremtid
 • motiverende og inspirerende
 • refleksjon av bedriftens verdier

 

Eksempler på definerte visjoner:

«Å skape en bedre hverdag for de mange menneskene.» – IKEA

 

«To provide access to the world’s information in one click.» – Google

 

Bedriftens misjon

Visjonen konkretiseres gjennom misjonen, som ofte også samsvarer med selve forretningsidéen. Misjonen er en uttalelse som viser formålet med en organisasjon. Den inneholder ofte en generell beskrivelse av funksjon og mål. Misjonen kan endre seg etter hvert som bedriftens mål blir oppfylt eller forandres. 

 

Fellestrekk for en god misjon:

 • informativ
 • meningsfull
 • tydelig 
 • realistisk
 • unik
 • motiverende og inspirerende

 

Eksempler på definerte misjoner:

«Å tilby et stort utvalg form- og funksjonsriktige hjeminnredningsprodukter til så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem.» – IKEA

 

«To organize the world’s information and make it universally accessible and useful.» – Google

 

Forretningsanalyse: Hvor er dere nå?

Når en grunnleggende forretningsstrategi er på plass, er du klar til å ta neste skritt. Begynn med å gjennomføre en analyse av selskapet, for eksempel en SWOT-analyse. På den måten får dere oversikt over nåværende situasjon, samtidig som dere får innsikt i hvilke muligheter og trusler som finnes. Det kan også være lurt å gjennomføre en konkurrentanalyse. Dette kan bidra til at dere utvikler et konkurransefortrinn og/eller et nytt og unikt produkt.

 

Når dette er på plass har dere helt sikkert en del å jobbe med. Resultatet av analysen(e) vil hjelpe dere med å definere bedriftsmål for kommende periode.

 

Målstyrt forretningsstrategi: Hva ønsker dere å oppnå? 

Skaper nåværende prosjekter verdi for bedriften? I så fall, på hvilken måte? Det er ikke alltid enkelt å svare på disse spørsmålene, men det er enklere dersom fundamentet vi nettopp har sett på er på plass. For å tydelig kunne identifisere verdiskapende prosjekter og aktiviteter må den overordnede strategien (misjon, visjon og verdier) operasjonaliseres. En god måte å gjøre dette på er å ta i bruk OKR-rammeverket.

 

OKR er et målstyringsrammeverk med hovedmål og delmål som integreres i ledergruppen og på avdelingsnivå. Det å etablere mål for hvert kvartal er en smidig måte å operasjonalisere forretningsstrategien på. 

 

Først etableres hovedmål som hjelper deg å besvare spørsmålet: Hva ønsker du å oppnå og hvorfor? Hovedmålene skaper en tydelig retning for selskapet i kommende periode. Dette bringer oss til neste spørsmål som du trenger å besvare.

 

Målstyrt forretningsstrategi: Hvordan vet du at du har kommet i mål?

Neste skritt på veien mot en effektiv strategi for din bedrift er å definere hvordan du vil oppnå hovedmålene dere har satt. For å kunne vite om du har kommet i mål eller ikke må du definere flere relevante delmål. Disse er mer spesifikke og målbare sammenlignet med hovedmålene. For hvert hovedmål bør du utvikle 3-5 delmål. Du kan med fordel bruke SMART-metoden for å utvikle veldefinerte delmål.

 

Vil du lære mer? Lytt til OKR-podden: Smidig og fleksibel målstyring

 

Praktiske handlinger: Hvordan kommer du i mål?

Når du har kommet til dette skrittet har du en ganske solid forretningsstrategi på plass. Du vet hva du ønsker å oppnå og har klare delmål som vil hjelpe selskapet med å lykkes. For å gjøre det enklere for deg å nå målene kan du ta frem praktiske oppgaver i arbeidshverdagen, som vil bidra til at du når delmålene. Hvis du har satt opp målene på ritkig måte vil hovedmålet være oppnådd når alle delmålene er nådd. Samtidig er dere et skritt nærmere å oppfylle bedriftens grunnleggende forretningsstrategi.

 

Les mer om hovedmål og delmål.

 

Ta i bruk et verktøy

For å effektivisere operasjonaliseringen av forretningsstrategien bør dere ta i bruk et verktøy som kan brukes i hverdagen. Det kan være ineffektivt å bruke løse Excel-ark eller Word-dokumenter til målstyring og målprogresjon. Du vil derimot kunne få veldig god oversikt over strategien med et spesialbygget OKR-verktøy. Ledergruppen og de ansatte kan se overordnede bedriftsmål, hovedmål og delmål på forskjellige nivåer i selskapet. Målprogresjonen oppdateres i realtid og det er enkelt for hver medarbeider å se hvilken rolle de har i forbindlese med ulike mål og oppgaver.

 

En effektiv forretningsstrategi – konklusjon

Du har nå vært igjennom følgende skritt for å etablere en god forretningsstrategi:

 1. Grunnleggende forretningsstrategi – verdier, målgruppe, visjon og misjon
 2. Forretningsanalyse – status på bedriften i dag
 3. Målstyrt forretningsstrategi – hovedmål og delmål
 4. Praktiske handlinger i arbeidshverdagen
 5. Ta i bruk et verktøy

 

 

 

 


Legg igjen en kommentar