HomeSiste nyttTips og RådMilliardselskapet Experis erfaring med OKR-verktøyet Futureworks

Milliardselskapet Experis erfaring med OKR-verktøyet Futureworks

 

Experis er et globalt IT-konsulentselskap med rundt 1,3 milliarder i omsetning i Norge som har tatt i bruk Futureworks OKR-verktøy. I denne artikkelen kan du lese om hvordan verktøyet har hjulpet Experis til en effektiv arbeidshverdag med meningsfulle og målrettede møter.

 

Experis har begynt å bruke OKR som målstyring i flere land, hvilket  har skapt mer struktur og effektivitet. Trygve Solem er daglig leder for Experis i Norge og i Norden.

 

– Før OKR brukte jeg de vanlige styringsmodellene for å drive og utvikle forretningen. Vi så at vi trengte noe mer for å fokusere på de aller viktigste tiltakene i hele organisasjonen.

 

Fra Excel til et OKR-verktøy

Experis ble nysgjerrige på OKR og tok kurs, leste noen bøker og begynte å bruke OKR-rammeverket på toppledernivå. Selv om de innledningsvis syntes at Excel fungerte i ledergruppa, bestemte de seg for å ta dette et skritt videre. 

 

– Jeg fant OKR-coach Kim Leinan på LinkedIn og vi ble enige om at han skulle komme og snakke med oss om hvordan vi kunne implementere OKR i selskapet, forteller Solem.

 

Siden den gang har det bare gått én vei. Futureworks og Experis har side om side begynt å rulle ut OKR i resten av organisasjonen. 

 

– Det ble veldig raskt tydelig at mengden informasjon du samler blir så stor at Excel er lite hensiktsmessig. Hvis du skal få det til må du ha et ordentlig verktøy til å støtte deg, sier Solem. 

 

Slik har Experis gått frem i OKR-reisen

Med god støtte underveis har selskapet tatt følgende skritt:

  1. Forankring i ledergruppa gjennom en to-dagers workshop med OKR-coach
  2. Implementering av OKR-metodene i ledergruppa
  3. Implementering av Futureworks OKR-verktøy med ukentlige møter
  4. Retrospekt og planlegging av neste kvartal
  5. Implementering på neste ledernivå

 

I påfølgende retrospekt-møte med alignment-workshop er det tenkt at selskapet påbegynner prosessen med å implementere OKR i resten av organisasjonen. Planen er å gjennomføre dette i løpet av et kvartal. 

 

– Vi kjørte retrospekt og retroplanlegging i mars i år. Det var veldig mye enklere og gikk mye raskere denne gangen enn da vi gjorde det i oktober i fjor. Når du først er kjent med hvordan retrospekten virker og hva som fungerer og ikke fungerer, blir det mye enklere å gjennomføre neste planleggingsfase, sier Solem.

 

Han er fornøyd med prosessen og fremhever at det handler om å komme igjennom de første hindrene.


–  Da blir det lettere å rulle ut til neste nivå.

 

Derfor valgte Experis OKR-verktøyet Futureworks

Solem innså at det finnes veldig få gode OKR-verktøy og peker på flere viktige funksjoner i plattformen

 

– Vi er i stand til å gjennomføre ukentlige check-ins på en veldig effektiv måte. I våre check-ins går vi igjennom fremdriften på tiltakene vi har. Du ser hvordan spesifikke aktiviteter påvirker målene på topp. Vi har KPI-er innlagt som følges opp annenhver uke. Det hadde vi ikke klart uten Futureworks. 

 

Når du har store mengder informasjon og mange mål som henger sammen med hverandre er det viktig å ha riktig verktøy som enkelt kan vise oversikt og fremdrift. Du sparer tid på oppfølging og felles utvikling av mål og oppgaver. Solem setter også pris på den synlige målstyringen:


– Verktøyet bidrar til transparens, og det er tydelig for alle hva som er prioriteten. Det blir veldig synlig, effektivt og kraftfullt. Vi trengte en metode for å få større trykk på de viktigste strategiske tiltakene. Derfor valgte vi OKR.

 

Ved å ta i bruk en OKR-coach fikk Experis hjelp til å komme raskt i gang med implementeringen.

 

– Jeg er veldig glad for at vi brukte en coach som Kim. Det gjorde det enklere for oss med å strukturere og effektivisere innføringen. Kim har hjulpet oss gjennom prosessen og lært oss hvordan vi skal fokusere samtalene i ukentlige check-ins.

 

Solem og Experis trenger snart ikke lenger denne støtten og forbereder seg på å klare seg på egenhånd.

 

– Gjennom den siste prosessen har Kim gjort seg selv overflødig. Jeg tror Kim trapper ned engasjementet hos oss i løpet av en måneds tid. Deretter skal vi klare oss selv med våre interne OKR-ambassadører og med Futureworks-verktøyet. 

 

Lytt til vår podcast: OKR i start ups

 

Å sette OKR i system

Det nytter ikke å sette mål som gjemmes bort i et dokument et sted for så å bli åpnet igjen i  slutten av et kvartal. Å bruke en OKR-programvare for å spore fremgang regelmessig gjør det enkelt å koble arbeidet du gjør til mål og tiltak. 

 

Bedriftsledere som vurderer å implementere et OKR-verktøy i selskapet vil få god støtte gjennom hele prosessen, mener Solem.

 

– Vi har fått utrolig god støtte fra Futureworks, både på implementeringen av modellen og implementeringen av verktøyet. Futureworks lytter også til oss når vi snakker om hvordan vi bruker verktøyet i praksis og har vært veldig åpne for å gjøre tilpasninger der du trenger det. 

 

 

 

 


Legg igjen en kommentar