HomeSiste nyttTips og RådOKR-eksempler for din bedrift

OKR-eksempler for din bedrift

I denne bloggposten får du OKR-eksempler og hjelp til å skape egne hovedmål og delmål for bedriften. Vi gir deg tips til hva du bør tenke på for å effektivt komme i gang med OKR.

 

Kort om OKR

Objective & Key Results (hovedmål og delmål på norsk) er et rammeverk som benyttes av fremgangsrike selskaper i hele verden. Det er et nyttig målstyringsverktøy for å øke fokus, samkjøre selskapet og skape åpenhet på tvers av organisasjonen. OKR-rammeverket hjelper selskapet ditt med å lettere kunne nå de strategiske målene dere har satt. 

OKR er nåtidens beste praksis for å drive målstyring og hjelper deg med å formulere gode mål. Det handler i bunn og grunn om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen:

 1. Hva ønsker du å oppnå og hvorfor?
  Svaret legger fundamentet for ditt objective, eller hovedmål, som bør være konkret, betydningsfullt, inspirerende og engasjerende.
 2. Hvordan har du tenkt til å komme dit?
  Svaret hjelper deg med å utvikle key results, eller delmål, for å kunne nå hovedmålet.

Objective er retningen – key results handler om hvordan du skal komme dit. Ved å besvare disse to spørsmålene hvert kvartal skaper du tydelige prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Når alle team i tillegg besvarer spørsmålene og gjør sine mål synlige for alle andre i organisasjonen, dannes en sosial og transparent kontrakt mellom de ansatte. Teamenes mål knyttes opp mot ledelsens mål slik at du på en smidig måte kan følge målprogresjonen.

 

Eksempler på gode OKR-er

Her følger noen OKR-eksempler som vil hjelpe deg på veien til å implementere OKR-rammeverket i selskapet. 

Objective: Dominere kaffebransjen i Oslo, fordi vi ønsker å slå den største konkurrenten vår.

Key results:

 • Få 40 % høyere omsetning av kaffesalg (inntekter), fra 100 000 kr til 150 000 kr
 • Levere to konkrete suksesshistorier
 • Doble antall medlemmer i «Kaffeklubben»  fra 1 000 til 2 000
 • Få 1 000 nye følgere på Instagram (vekst og engasjement) fra 1 000 til 2 000

La oss se hvordan et overordnet objective for selskapet kan knyttes sammen med andre mål nedover i organisasjonen på forskjellige nivåer. Hver avdeling tar utgangspunkt i et key result ledelsen har satt og lager sitt eget objective med key results. Avdelingens objective knyttes direkte opp mot et av ledelsens key results.

 

Objective på selskapsnivå: Økt omsetning i bedriften


Objective for salgsavdelingen: Økte månedlige salgsinntekter, fordi vi er best på salg

Key results:

 • Økte salgsavtaler fra 100 til 200
 • Økt gjennomsnittlig abonnementsverdi til 1 500 kr per måned 
 • Økt antall salg etter utført demo fra 30 % til 50 %

Objective for kundeservice-teamet: Økt kundelojalitet, fordi vi ønsker å gi kundene

Key results:

 • Redusert ventetid på telefon-support fra ti til fem minutter
 • Forbedret responstid i saksbehandlingssystemet fra 48 til 24 timer
 • Ukentlig coaching av medarbeidere for å holde de oppdatert på nye produkter

Objective for markedsføringsavdelingen: Økt merkevarekjennskap, fordi vi ønsker å bli mer synlige

Key results:

 • Økt antall leads per måned fra 50 til 100
 • Ti nye publiserte blogginnlegg
 • Økt antall unike besøkere på nettsiden med 40 %
 • Fem nye produserte videoer
 • Økt antall søkeord på side én i Google søkeresultater fra 20 til 30

Objective for HR-avdelingen: Økt medarbeider-engasjement, fordi vi ønsker en god bedriftskultur

Key results:

 • To nye kundeservice-medarbeidere er ansatt
 • Økt eNPS (employee Net Promoter Score) med 15 %
 • Bedriftslunsj gjennomført en gang per måned
 • Arrangert et afterwork-event per kvartal
 • Laget en plan og implementert pause-trim for selskapet

 

Objective på selskapsnivå: Vellykket lansering av nytt produkt i Q3

 

Objective for markedsføringsavdelingen: Sørge for at produktet treffer riktig målgruppe

Key results:

 • Maks 50 kr brukt per konvertering i digital markedsføring
 • Redusere kostnad for digital markedsføring fra 1 000 kr til 500 kr per dag
 • Prioritere kampanjer i markedskanalene som konverterer best

Objective for produktavdelingen: Effektiv utvikling av produktet

Key results:

 • Lansere to nye produktfunksjonaliteter
 • Redusere produktfeil fra 5 % til 3 %
 • Ansette en ny person som produktansvarlig innen to måneder

 

Actions for slike key results kan være:

 • Laget en konkurrentanalyse for å identifisere hva som mangler (i samråd med markedsføringsavdelingen)
 • Laget en plan for å implementere nye produktegenskaper

Objective for salgsteamet: Vellykket salg av produktet

Key results:

 • Solgt minst 1 000 produkter i Q3


Actions for et slikt key result kan være:

 • Identifisert USP i samråd med produktavdelingen
 • Utviklet en salgsstrategi 

 

Objective for kundeservice-teamet: Oppnådd kundetilfredshet

 

Key results:

 • Sørget for tilstrekkelig opplæring i produktet på avdelingen ved å arrangere ukentlige møter siste måned i Q2
 • Økt NPS fra x til y før Q4
 • Fått minst 200 svar på kundeundersøkelse

 

Vil du lære mer? Lytt til OKR-podden: Hvordan OKR blir brukt i vekst

 

Gode key results 

Du kan lage key results ved å stille enkle spørsmål som: «Hvordan vet vi om vi har nådd vårt objective?». Dette hjelper deg med å definere dine key results. Slik får du en tydelig indikasjon på hvordan du kan oppnå disse.

 

Et key result viser hvordan du ligger an med å nå ditt objective. Det skal svare på spørsmålet: «Hvordan vet jeg om jeg når mitt objective?» og være mer spesifikt enn ditt objective

Gode key results er basert på vekst, engasjement, inntekt og kvalitet. Ved å bruke disse beregningene får du mer konkrete mål å forholde deg til og det blir lettere å vite hva som skal til for å nå målet.

 

Eksempler på dårlige OKR-er

 

Eksempler på dårlige objectives

 • Øke salget med 30 %
 • Doble brukerbasen
 • Øke inntekter med over fem millioner

Dette er målbare og konkrete utsagn, så hvorfor er det ikke gode objectives? Fordi utsagnene er key results. Objectives sier noe om hvor du ønsker å gå, mens key results sier noe om hvordan du skal komme deg dit. Merk at key results i noen tilfeller kan løftes opp på objective-nivå. 

 

Eksempler på dårlige key results

 • Selge flere biler
 • Få flere medlemmer i kundeklubben
 • Øke besøk på nettsiden
 • Ta frem markedsføringsmateriale
 • Få mange følgere på Facebook

I disse eksemplene finnes det ikke en felles forståelse for hva delmålet er. «Få mange følgere på Facebook» er subjektivt. Det er derfor det er viktig å konkretisere og tallfeste key results, slik at hele organisasjonen jobber mot de samme målene.

 

Spør deg selv: «Er alle key results nødvendige for å oppnå vårt objective?» Hvis ja, kjempebra. Hvis nei, bruk mer tid på å lage tydelige key results.

 

 

 

 


Legg igjen en kommentar