HomeSiste nyttTips og RådDigital endringsledelse – ditt ansvar som strategisk leder

Digital endringsledelse – ditt ansvar som strategisk leder

Er digital endringsledelse nøkkelen til økt brukeradopsjon?

For å få til en strategisk forandring og mer effektivitet i din organisasjon må du gå varsomt frem. I denne artikkelen vil du lære deg hvordan du kan ta bedriften i en ny digital retning, skritt for skritt.

 

De siste tiårene har utviklingen av ny teknologi åpnet mange dører for bedrifter som ønsker å vokse. Forandring og innovasjon er noen nøkkelord for fremgang. Vi må gå helt tilbake til den industrielle revolusjonen for å finne en tilsvarende tid med så mye forandring.

 

Med den raske digitale utviklingen de siste tiårene kan det være vanskelig å holde seg oppdatert. For å lykkes med å implementere et nytt system i din bedrift er ikke løsningen å hoppe på det første og største applikasjons-toget og håpe på en forandring som gir resultater. Som strategisk leder må du planlegge nøye for en slik endring.

 

Mange bedrifter i dag strever med å få til den endringen de ønsker seg. Visste du at rundt 70 % mislykkes med sine endringsinitiativer? Neste spørsmål er derfor veldig naturlig: Hvordan kan du sikre at du blir blant de 30 % som lykkes med sine endringsinitiativer?

 

Å lykkes med forandring individuelt er én ting, men å få med seg hele bedriften er noe helt annet! Forandring i en vanlig bedrift i dag involverer ofte ny teknologi, nye systemer, ny struktur, effektivisering og mye annet.

 

En strategisk forandring krever at alle er med på laget – nedenfra og opp i organisasjonen. Her følger noen viktige punkter:

 

 • Gode forberedelser
 • En myk start
 • Et godt OKR-verktøy
 • Regelmessige møter og tett oppfølging

 

Er du klar til å begynne?

 

Digital endringsledelse – en viktig faktor for å lykkes

Det er ikke nok å slenge et nytt system i fanget på de ansatte for å gjennomføre den revolusjonen du forestiller deg. For at du skal være blant de som lykkes med å skape endring er det viktig å legge fokus på hvordan bedriften kan ledes til varig endring.

 

Det er ikke nok å gi en innføring i et nytt system og håpe på forandring. Du må lytte til dine medarbeidere for å kunne skape gode endringer. Du må få dem med på laget. Vi snakker om god brukeradopsjon, der du må jobbe med innføring og oppfølging av de som skal bruke systemet.

 

Gjennom et felles målstyringsverktøy kan de ansatte enkelt bidra til god målstyring, som vil kunne resultere i mer effektivitet og forandring som varer. Her kan du få til en ny retning for organisasjonen der alle er involverte og jobber mot samme mål.

 

Start smått gjennom OKR

Det kan være fristende å gi full gass og håpe på det beste. Men her er det viktig at du ikke starter for stort. Et første tips for å lykkes med digital endringsledelse i din bedrift er derfor å starte smått med å innføre OKR.

 

Målstyringsmetoden OKR (objectives and key results, eller hovedmål og delmål på norsk) har en sentral rolle i god endringsledelse og hjelper bedrifter med å konkretisere og styre de viktigste elementene for å kunne nå bedriftens mål.

 

Slik går du frem:

 

 • Begynn med å implementere OKR hos ledelsen den første måneden.
 • Evaluer hvordan dette gikk og se om du kan gjøre noen forbedringer.
 • Implementer forbedringene og oppdater dine OKR-er basert på det du har lært så langt.
 • Påbegynn utrullingen av OKR-rammeverket i bedriften.

 

Ledelse handler om å verve, inspirere, påvirke, samt å bevege seg selv og andre mot en felles fremtid. Det er nettopp dette et OKR-rammeverk legger til rette for. Gjennom riktig bruk av OKR kan du få til en godt planlagt strategi som tar bedriften i riktig retning.

 

Skaff et godt OKR-verktøy

Når det går fremover med målstyringen skal du være klar over at OKR-rammeverket ikke bør brukes til alt. OKR-er bruker du først og fremst innen de områdene du ønsker å skape innovasjon, vekst og utvikling, slik at du kan sette fokus på noen spesifikke utvalgte områder som leder bedriften til handling.

 

Videre er det viktig å ha et godt verktøy som hjelper medarbeiderne dine med å se hvordan målene og resultatene utvikler seg. Verktøyet bør være transparent og åpent, og alle medarbeidere bør ha tilgang til målstyringsprosessen.

 

Et godt verktøy skal lett kunne gi en god oversikt over felles mål. Det skal også være enkelt å se hvordan målstyringen bidrar til det store og hele i bedriften. Dette er en typisk top-down-prosess hvor du både kan se bedriftens hovedmål, hvordan de skal nås og hvordan mindre delmål bidrar til å nå hovedmålene.

 

Skap gode vaner

Å ha regelmessige møter hjelper når du skal skape nye, gode vaner, som jo er vesentlig for å lykkes med brukeradopsjon. Sett av tid hver uke, annenhver uke eller én gang i måneden. Forskjellige team og avdelinger kan også møtes til forskjellige tider utover dette. Det at man møtes regelmessig over tid og har fokus på kontinuerlig læring gjør at man sakte, men sikkert etablerer nye vaner.

 

Digital endringsledelse krever tålmodighet

Det er ikke sikkert du vil lykkes i den første runden, men kampen er ikke over etter første omgang. Se deg tilbake og lær. Da kan andre omgang bli mye bedre. Kanskje du også trenger noen flere omganger før du lykkes med den endringen bedriften trenger.

 

Å lykkes med endringsledelse er en prosess – du er aldri ferdig utlært. Derfor er det viktig med utholdenhet og mye disiplin.

 

Når du lager en OKR må du ha klart for deg hva du ønsker å oppnå og hvorfor.

 

Noen viktige spørsmål du bør stille deg er:

 

 • Hvorfor har vi denne endringsprosessen?
 • Hvorfor har vi tatt i bruk dette verktøyet?
 • Hvorfor har vi omorganisert oss på denne måten?

 

Å kunne svare på disse spørsmålene vil hjelpe bedriften med å ta viktige skritt fremover på en måte hvor alle ansatte involveres.

 

Nøkkelen til forandring

God endringsledelse er nøkkelen til å lykkes med å implementere et nytt verktøy. Som du sikkert nå har innsett krever dette gode forberedelser, en myk start og mye tålmodighet.

 

For å kunne ta bedriften i en ny retning må du begynne med ledelsen for deretter å skape endring nedover i organisasjonen. Samtidig krever dette at alle er med på laget – nedenfra og opp.

 

 

 


Legg igjen en kommentar