HomeSiste nyttTips og RådHovedmål og delmål i selskapet

Hovedmål og delmål i selskapet

Hovedmål og delmål er termer som assosieres med prosjekt, organisasjon og ledelse. De er ofte en del av en nøye gjennomtenkt bedriftsstrategi og hjelper bedrifter med å nå sine mål. I denne artikkelen lærer du hvordan du kan bruke målstyring for å skape verdi i arbeidshverdagen.

Hvorfor bruke hovedmål og delmål?

Hovedmål og delmål er til stor hjelp for fremoverlente bedrifter som ønsker å oppfylle visjonen og misjonen sin. Det vil være enklere å oppnå hensikten med organisasjonen ved å strukturere målene på denne måten. 

Hovedmålet er retningen mens delmålene, eller resultatmålene som de også kalles, er en mer detaljert beskrivelse av hvordan du skal oppnå hovedmålet. Vanligvis finnes det altså flere delmål som beskriver hvordan hovedmålet skal nås. 

Hvordan hovedmål og delmål brukes i et selskap

Begrepet hovedmål og delmål er for flere bedrifter direkte knyttet til OKR-målstyring. OKR er et akronym for rammeverket Objectives & Key Results, hovedmål og delmål på norsk. OKR-rammeverket hjelper selskaper med å holde fokus på viktige prioriteringer i arbeidshverdagen. 

En strategisk tilnærming til målstyring vil kunne engasjere de ansatte på en smart og effektiv måte i hverdagen. Ved å fastsette mål for hvert kvartal som følges opp regelmessig, involveres hele selskapet fra topp til bunn i bedriftsstrategien. At de ansatte blir en del av målstyringen skaper en transparent og åpen atmosfære i selskapet. Dette bidrar til økt motivasjon, ansvarsfølelse og delaktighet. Resultatet av OKR-målstyring er ofte økt engasjement og effektivitet i dagligdagse oppgaver. Bedriftsstrategien operasjonalisert gjennom OKR-rammeverket skaper et organisatorisk kompass som viser veien fremover.

Et selskap som har iverksatt OKR-rammeverket samles kvartalsvis for å sette hovedmål og delmål for kommende periode. Ledelsen setter først de overordnede målene. Deretter vil avdelinger og team utvikle hovedmål og delmål basert på målene som ledelsen har fastslått. Slik samkjøres målene gjennom hele organisasjonen – både vertikalt og horisontalt. 

Når målene er satt på de ulike nivåene i selskapet, samles avdelingene til ukentlige OKR-møter for å sørge for kontinuerlig fremdrift i måloppnåelsen. Prosessen sikres ved å følge OKR-syklusen som repeteres for hvert kvartal.

Vestdavit AS fikk opp øynene for OKR-målstyring i en tid der de ønsket å jobbe mer sammensveiset og i én felles retning. Noe av det viktigste de gjorde i prosessen var å bryte ned den overordnede strategien til prioriteter og tiltak på tvers av selskapet. De startet OKR-reisen med ledergruppen og testet deretter målstyringen videre i salgsteamet. OKR-rammeverket ble gradvis implementert i resten av selskapet.

«For det første er strategien nå forankret i hele organisasjonen. Vi jobber mye bedre sammen som team innad i avdelingene, men også på tvers, og vi får gjort mer på kortere tid.»
– Rolf Andreas Wigand, Managing Director i Vestdavit

Struktur for målstyring på tvers av selskapet

Slik kan strukturen for målstyringen se ut. Her ser du hvordan hovedmål og delmål på forskjellige nivåer i selskapet lenkes sammen:

 • Overordnet mål 1 for ledelsen
  • Delmål 1 for ledelsen
   • Hovedmål 1 for markedsavdelingen
    • Delmål 1
    • Delmål 2
    • Delmål 3
    • Delmål 4 
    • Delmål 5
   • Hovedmål 1 for salgsavdelingen
    • Delmål 1
    • Delmål 2
    • Delmål 3
  • Delmål 2 for ledelsen
   • Hovedmål 1 for HR-avdelingen
    • Delmål 1
    • Delmål 2
    • Delmål 3
   • Hovedmål 1 for support-avdelingen
    • Delmål 1
    • Delmål 2
    • Delmål 3

Hver gang du ser at det har vært progresjon i et av delmålene på avdelingsnivå, eller når et delmål oppfylles, vil det også påvirke oppfyllelsen av: 

 1. hovedmålet på avdelingsnivå
 2. delmålet fra ledelsen
 3. hovedmålet fra ledelsen

Vil du lære mer? Lytt til OKR-podden: Hvordan komme i gang med OKR

Eksempler på hovedmål og delmål

Hovedmålet forteller hva du ønsker å oppnå og hvorfor. Delmålene forteller hvordan du har tenkt å komme dit. Du kan med stor fordel definere delmål ved å ta i bruk SMART-metodikken. SMART er et akronym for spesifikt, målbart, attraktivt, realistisk og tidsbegrenset. Ta dette med deg når du skal formulere gode delmål.

Her følger noen eksempler:

Hovedmål: Dominere kaffebransjen i Oslo

Delmål:

 • Få 40 % høyere omsetning av kaffesalg (inntekter)
 • Levere to konkrete suksesshistorier
 • Doble antall medlemmer i «Kaffeklubben»
 • Få 1 000 nye følgere på Instagram (vekst og engasjement)

Hovedmål: Økt merkevarekjennskap

Delmål: 

 • Økt antall leads per måned fra 50 til 100
 • Ti nye publiserte blogginnlegg
 • Økt antall unike besøkende på nettsiden med 40 %

Se flere eksempler på gode OKR-er her 

 


Legg igjen en kommentar